Rezultatul contestatiei la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Stare Civila

 

Rezultatul contestatiei la proba scrisa a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta  de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul  Compartimentului Stare Civila

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului care a formulat contestatia Functia  pt care candideaza Punctaj obtinut Rezultatul contestatiei
1 Manea-Vechiu Cristian Inspector, clasa I, grad profesional  principal           34,9 CONTESTATIE RESPINSA

 

 

 

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasaI, grad profesional principal- Compartiment Stare Civila

Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Stare Civila din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul
1 Chiaburu Anda Alina 21,8 RESPINS
2 Iladi-Isachi Adina- Lidia —– Nu s-a prezentat
3 Manea-Vechiu Cristian 40,6 RESPINS

 

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat final concurs recrutare 2 functii publice de inspector in cadrul serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

 

Rezultatul  final al concursului  organizat pentru ocuparea   a doua funcţii publice  de executie vacante de inspector , clasa I

din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii al  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

 

Nr crt Functia publica  pentru care s-a organizat concurs Numele şi prenumele candidatului inscris
Punctaj final  obtinut Rezultatul
1 Inspector, clasa I, grad profesional asistent Mamo Ioana 159 ADMIS
2 Inspector, clasa I, grad profesional principal nu s-au inscris candidati —-

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat proba interviu- concurs recrutare 2 functii publice de inspector la Serviciul Urbanism si Disciplina in Constructii

 

Rezultatul  probei  interviu

a concursului organizat pentru ocuparea  a doua funcţii publice  de executie vacante  din cadrul  Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

 

  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale  interviului

 

Nr crt Functia vacanta scoasa la concurs Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut la interviu
Rezultatul  probei interviu
1 Inspector, clasa I, grad profesional asistent Mamo Ioana 82 ADMIS
2 Inspector, clasa I, grad profesional principal    ——- —— —–

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Skip to content