rezultat proba interviu- examen promovare in grad profesional superior celui detinut

Rezultatul probei interviu la examenul  organizat  pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui deținut

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba interviu Rezultatul probei interviu
1 R. M.

Nr cerere 9011/05.04.2023

76 ADMIS

 

  • Impotriva rezultatelor obţinute se poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 27.04.2023, ora 12.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din str Avram Iancu nr 3

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut