Comitetul Local pentru Situații de Urgență

ANUNT REFERITOR LA Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

Inspectoratul General pentru Imigrări este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migrației, azilului și al integrării străinilor, precum și a legislației relevante în aceste domenii.

citește mai mult

Anunt

Termenele de plată aferente lunii noiembrie pentru decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea refugiaților proveniți din zona conflictului armat din Ucraina se vor decala până la momentul în care Primăria Eforie va primi de la ISU “Dobrogea” Constanta sumele de bani cu aceasta destinatie.

citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 4 / 11.10.2021

H O T Ă R Â R E. Comitetul Local pentru Situații de Urgență Eforie, întrunit în ședință extraordinară în data de 11.10.2021; Având în vedere: Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19, modificata si actualizata, Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicata,modificata si actualizata…

citește mai mult

H O T Ă R Â R E A NR. 3 / 08.10.2021

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Eforie, întrunit în ședință extraordinară în data de 08.10.2021; Având în vedere: Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19, modificata si actualizata, Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicata,modificata si actualizata …

citește mai mult
Sari la conținut