Comunicat Achizitii Publice

Avand in vedere Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, precum si instituirea starii de urgenta prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.212 din 16 martie 2020, Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale …

Anunt achizitie servicii salvamar

Nr. înreg. 12264/07.05.2019

 

A N U N Ţ

 

 

 

                     UAT Oraşul Eforie a demarat procedura simplificată proprie pentru achiziţia publică de servicii de salvare acvatică (cod CPV 752520000-7 servicii de salvare) şi posturi de prim ajutor (cod CPV 85100000-0 servicii de sănătate).

Anunţul pentru achiziţia publică a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub numărul ADV1076959/07.05.2019.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 17 mai 2019 ora 12.00.

Oferta va fi întocmită cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini şi va însoţită de actele de identificare ale societăţii (CUI, statut, etc.). Ofertele se vor depune în plic închis la sediul Primăriei Oraşului Eforie din Eforie Sud, str. Progresului nr. 1.

Criteriul de atribuire al contractului este “cel mai bun raport calitate preţ”.

Relatii suplimentare se pot solicita la email secretariat@primariaeforie.ro, în scris la adresa Primăria Oraşului Eforie, Eforie Sud str. Progresului nr. 1 sau la telefon  0241748633 int. 141.

Download (PDF, 1.4MB)

Download (PDF, 50KB)

Download (DOCX, 173KB)

Anunt Public

UAT Oraşul Eforie a demarat procedura simplificată proprie pentru achiziţia publică de servicii de salvare acvatică (salvamar) – CPV 75252000-7 “servicii de salvare” şi posturi de prim ajutor – CPV 85100000-0 “servicii de sănătate”. Anunţul pentru achiziţia publică a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub numărul ADV1015618/06.06.2018.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 05.07.2018 ora 12.00. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 06.07.2018 ora 10.00.

Oferta va fi întocmită cu respectarea prevedereilor din caietul de sarcini şi va însoţită de actele de identificare ale societăţii (CUI, statut, etc.). Ofertele se vor depune în plic închis la sediul Primăriei Oraşului Eforie din Eforie Sud, str. Progresului nr. 1.

Criteriul de atribuire al contractului este “cel mai bun raport calitate preţ”.

Relatii suplimentare se pot solicita la email secreteriat@primariaeforie.ro, în scris la adresa Primăria Oraşului Eforie, Eforie Sud str. Progresului nr. 1 sau la telefon 0241748633 int. 141.

Skip to content