COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ

În urma analizei ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având drept obiect prestarea serviciilor de salvare acvatică (cod CPV75252000-7 “servicii de salvare) și a posturilor de prim ajutor (cod CPV 85100000-0 “servicii de sănătate”) a fost desemnată câștigătoare oferta nr.10140/18.04.2022 operatorului economic SC SALVAMAR SERVICE SRL, totalizând 100 de puncte, cu o propunere financiară de 3037188 lei fără TVA.

PRIMAR: Robert Nicolae ŞERBAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ/DIRECTOR EXECUTIV: Alina Elena OPREA

COMP. CONTRACTE ŞI PROCEDURI ACHIZIŢII: Cătălin CONTOR

Anunt Servicii Ecarisaj

U.A.T. ORAŞUL EFORIE cu sediul în Eforie Sud, str. Progresului nr. 1, judeţul Constanţa, telefon 0241 748 633, fax 0241 748 797, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, un contract cu firma specializata in vederea asigurarii serviciilor de ecarisaj pe raza Oras Eforie .

( Se urmareste asigurarea de servicii specializate de gestionare a cainilor fara stapan de pe raza Oras Eforie in limita a 150 de caini , valoare estimata 70.000 lei )

ANUNT DE PARTICIPARE SERVICII DE CATERING

Autoritatea Contractantă consideră că Documentația de atribuire oferă potențialilor Ofertanți suficiente detalii, cu privire la cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a sigura o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire, și, pe această bază, să decidă dacă depun sau nu o Ofertă în cadrul acestei proceduri de atribuire…

ANUNT DE PARTICIPARE SERVICII DE CATERING

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora ofertantul participant la procedură își va elabora oferta sa, în vederea atribuirii contractului de achiziții publice având …

Anunt achizitie SKIJET

U.A.T. ORAŞUL EFORIE cu sediul în Eforie Sud, str. Progresului nr. 1, judeţul Constanţa, telefon 0241 748 633, fax 0241 748 797, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, o ambarcaţiune de salvare – skijet, cu respectarea specificaţiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini …

Răspuns la solicitare de clarificări nr. 1

Solicitarea de clarificări nr. 1 primită în data de 21.05.2020: “in vederea participării la licitaţia publică de atibuire a contractului de salvamar din sezonul estival 2020 în oraşul Eforie, după luarea la cunoştinţă a caietului de sarcini cu nr. inreg. 10028/18.05.2020 publicat în SICAP în cadrul anunţului cu numărul ADV114719, vă rugam sa ne puneţi la dispoziţie numărul contului de depunere a garanţiei de participare”. Răspuns: În cadrul anunţului tip “Anexa 2” publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub nr. ADV1147919 la rubrica “Condiţii de participare” sunt specificate “garanţie de participare şi cerinţe minime conform documentaţiei de atribuire” iar la rubrica “Informaţii suplimentare” este specificată pagina de internet a autorităţii contractante …

Procedura proprie achizitii servicii de salvare acvatica si posturi de prim ajutor

Servicii de salvare acvatică-salvamari şi posturi de prim ajutor. Cantitatea totala: 22 posturi de observare, două baze de salvare nautică şi două posturi de prim ajutor. Dotarea cu personal se va realiza în conformitate su cerintele şi standardele legale în vigoare. Durata maximă a contractului este de 115 de zile, cu începere de la data emiterii Ordinului de începere a executării contractului (nu mai devreme de 8 iunie 2020) şi până la data de 30 septembrie 2020 inclusiv. Programul zilnic de lucru este 8.00 – 19.00 cu excepţia a 31 de zile, respectiv perioada 15 iulie – 14 august inclusiv când programul zilnic este 08.00-20.00 …

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut