rezultat selectie dosare concurs recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior-Compartiment Financiar- Contabilitate, Elaborare si executie Buget

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 H. M.

   Nr inreg. 26617/2023

ADMIS  
2. D.D.

Nr inreg. 26846/2023

RESPINS -Lipsa vechime in specialitatea studiilor superioare in domeniul  economic- 7 ani

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
  • Proba scrisă în data de 16.10.2023, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3
  • – afisat azi 06.10.2023 ora 13
Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut