Anunt Public

Incepand cu data de 01.08.2020, ora 00:00, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in urmatoarele spatii publice deschise…

Anunt

Informatii generale privind vanzatorul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orasul Eforie…

ÎNSCRIERE ÎN CREȘĂ pentru anul 2020 – 2021

Perioada de înscriere : 20 iulie – 31 iulie 2020

DOAR PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ

 NUMĂR DE LOCURI ALOCATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021:

* GRUPA MIJLOCIE (de la 1 la 2 ani) – 15 locuri

* GRUPA MARE ( de la 2 la 3 ani ) – 15 locuri

 În urma etapei de reînscriere în creșă, locurile rămase disponibile pentru înscriere sunt în număr de 16.

 Programările telefonice pentru depunerea dosarelor se vor face începând cu data de 9 iulie 2020 la:

Tel. 0783 116 625

(L-V 9.00 – 16.00)

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii, se va face la sediul Creșei Oraș Eforie în perioada 20-31 iulie 2020, respectând regulile impuse  cu privire la prevenirea răspândirii noului COVID-19

* LUNI – VINERI : 8.00 – 17.00

!!!Conform programării!!!

Ocuparea locurilor libere se va face :

  1. a) În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (copii de 2 până la 3 ani), grupa mijlocie ( copii de la 1 până la 2 ani);
  2. b) În limita locurilor rămase și, dacă este cazul,pe baza criteriilor generale de departajare, care se aplică dacă sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri (apropierea de domiciliul copiilor, existența unui frate/ a unei surori al/a copilului înmatriculat/ă deja în creșă, părinte unic întreținător de familie, existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului);
  3. c) Criteriile generale și specifice vor fi aprobate de comisia desemnată în cadrul creșei până la data de soluționare a dosarelor, 5 august 2020.

Înscrierea se va face pe baza completării cererii – tip de către părinți/tutori/susținători legali.

(cererea se poate descărca de pe pagina de internet a Primăriei Eforie, www.primariaeforie.ro)

Datele cu caracter personal ce se regăsesc în cererea de înscriere în creșă, sunt folosite strict în vederea realizării dosarului personal al copilului, nefiind transmisibile către terțe instituții.

Sunt înscriși copiii cu vârsta 1 și 2 ani ( împliniți după 1 Septembrie 2020), fără a depăși vârsta de 3 ani.

Acte necesare înscrierii depuse la dosar :

– Cerere –  tip

– Certificat de naștere al copilului – copie;

– Copie CI părinți/ reprezentanți legali;

– Adeverință de salariu de la locul de muncă al ambilor părinți.

Download (PDF, 118KB)

Download (PDF, 284KB)

Comunicare

Referitor la achizitia directa ‘EXECUTAREA DE LUCRARI IN LEMN AVAND CA REZULTAT FINAL CONSTRUCTIA A 15 FOISOARE DE SALVAMARI’ …

Festivalul Online Creativ Eforie 2020

Primăria Orașului Eforie organizează pentru copiii și tinerii din oraș Festivalul On-line Creativ Eforie 2020 #CreșteFrumos cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. EDIȚIA I se adresează pasionaților de muzică începând de la vârsta de 5 până la 15 ani și pasionaților de pictură cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani …

Întreruperi programate

E-Distribuţie Dobrogea a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrările au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și a alimenta clienții cu energie electrică în bune condiții, conform prevederilor din Decretul președintelui României nr. 195/16.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020 …

ANUNT

Servicii de consultanță în managementul proiectului„INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA – SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD” finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 13: SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE; OBIECTIV SPECIFIC: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA Cod SMIS 125840 Contract de finantare nr.5318 din 24.04.2020 …

Cauți un loc de muncă în străinătate? Informează-te!

● nu accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line, convorbiri telefonice; ● nu apela la persoane necunoscute în mod direct; ● verifică cu atenție oferta locului de muncă; ● citește cu atenție clauzele contractului de mediere; ● verifică adresa și existența angajatorului străin pentru care ai optat; ● nu accepta să pleci la muncă în străinătate fără un contract de muncă și în limba română sau contractele de angajare acceptate în țara de destinație; Nu accepta să fii exploatat! …

Skip to content