ANUNT Nr. 12336 din 13.05.2022

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro.2.Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute …

Bursa generală a locurilor de muncă

În data de 20 MAI 2022, începând cu ora 09.00, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează Bursa generală a locurilor de muncă. Evenimentul va avea loc la Campusul Universității Ovidius Constanța Corp B, Facultatea de Medicină, aleea Universității nr.1.

Informații suplimentare cu privire la organizarea bursei sau înregistrarea participării la eveniment a agenților economici, puteți obține de la compartimentul Medierea Muncii din cadrul AJOFM Constanța, domnul Bogdan Petică, telefon 0241/481537, interior 4, email bogdan.petica.ct@anofm.gov.ro.

Anunt nr. 10795 din 28.04.2022

Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro …

COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ

În urma analizei ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având drept obiect prestarea serviciilor de salvare acvatică (cod CPV75252000-7 “servicii de salvare) și a posturilor de prim ajutor (cod CPV 85100000-0 “servicii de sănătate”) a fost desemnată câștigătoare oferta nr.10140/18.04.2022 operatorului economic SC SALVAMAR SERVICE SRL, totalizând 100 de puncte, cu o propunere financiară de 3037188 lei fără TVA.

PRIMAR: Robert Nicolae ŞERBAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ/DIRECTOR EXECUTIV: Alina Elena OPREA

COMP. CONTRACTE ŞI PROCEDURI ACHIZIŢII: Cătălin CONTOR

Anunț Salvamar

Download (PDF, 185KB)

Instructiuni pentru ofertanti -> Accesati acest link

Fisa de date a achizitiei -> Accesati acest link

Caiet de sarcini -> Accesati acest link

Proiect de contract -> Accesati acest link

Procedura proprie – link

Lista formularelor -> Accesati acest link

Formularele sunt mai jos:

– Acord de asociere model – link

– Anexa la formularul Propunerea Financiara – link

– Angajament Ferm – Sustinere Tert – link

– Formular DPRO – link

– Formular de oferta – link

– Formularul declaratie privind conflictul de interese- link

– Formularul F1 – link

– Formularul F2 – link

– Formularul F3 – link

– Formularul F4 – link

– Formularul F5 – link

– Formularul F6 – link

– Formularul F7 – link

– Formularul F8 – link

– Formularul F9 – link

– Formularul F10 – link

– Formularul F12 – link

– Formularul Propunere Financiara – link

– Formularul Propunere Tehnica – link

Anunt Nr. 6145 din 07.03.2022

Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

Sari la conținut