Anunt Public

ANUNT REFERITOR LA Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

Inspectoratul General pentru Imigrări este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migrației, azilului și al integrării străinilor, precum și a legislației relevante în aceste domenii.

citește mai mult

A N U N Ț

privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al orașului EFORIE

citește mai mult

Anunt

Termenele de plată aferente lunii noiembrie pentru decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea refugiaților proveniți din zona conflictului armat din Ucraina se vor decala până la momentul în care Primăria Eforie va primi de la ISU “Dobrogea” Constanta sumele de bani cu aceasta destinatie.

citește mai mult

Anunt Public

ANAR – ABADL cu sediul in mun.Constanta, bd.Mircea cel Batran, nr.127, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul : * REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II (2014-2020) Perimetre: 2 Mai, Mangalia (Saturn, Balta Mangalia, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp), Costinesti, Eforie Sud, Eforie Centru, Agigea, Port Tomis-Constanta Port, Mamaia Centru, Mamaia Nord, Stavilar Edighiol, Stavilar Periboina-STUDIU DE FEZABILITATE * , jud. Constanta.

citește mai mult

Anunt Colectiv

Nr. inregistrare 25142/23.09.2022. In temeiul art. (47), alin (4),(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru …

citește mai mult

Anunt nr. 24395 din 14.09.2022

Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:
2.1 imobil teren în suprafață de 300 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Serei nr. 8B, identificat cu I.E. 107582, ( prețul minim de pornire a vânzării este de 70 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 149 din 30 iunie 2022 și nr. 191 din 31 august 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 …

citește mai mult

Anunt nr. 24397 din 14.09.2022

Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

citește mai mult

ZONELE DE LUCRU PENTRU POSTURILE DE SALVARE ACVATICĂ EFORIE

STEAUA DE MARE EFORIE NORD; HOTEL DELFINUL EFORIE NORD; ACAPULCO EFORIE NORD; DIG ACAPULCO EFORIE NORD (între Steaua de Mare şi Acapulco); DEBARCADER EFORIE NORD; HOTEL BRAN EFORIE NORD; GOLF PORT BELONA EFORIE NORD; PLAJA BELONA EFORIE NORD; VRAJA MĂRII EFORIE NORD; ROXY (cordon Eforie Nord – Eforie Sud); PLAJA NUDIŞTI (cordon Eforie Nord – Eforie Sud); TABARA LUMINIŢA (cordon Eforie Nord – Eforie Sud); CITADEL (cordon Eforie Nord – Eforie Sud); PLAJA AZUR (cordon Eforie Nord – Eforie Sud); TABARA INTERNAŢIONALĂ(cordon Eforie Nord – Eforie Sud) …

citește mai mult

RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE CANICULĂ

Pentru prevenirea incidentelor în timpul perioadelor cu temperaturi extreme, vă facem urmatoarele recomandari: evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11.00 – 18.00; dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală; nu folosiți ventilatoare dacă temperatura aerului depăşește 32 grade Celsius; dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă și/sau la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine); purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise …

citește mai mult
Sari la conținut