Informare Contribuabili

rezultat final concurs recrutare functie publica de executie de politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Politie Locala

Rezultatul  final al concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Politie Locala

 

  

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut la proba scrisa

 

Punctaj obtinut la proba interviu Punctaj final  obtinut Rezultatul
1 Gherghinoiu Bogdan George 75,066 78,33 153,396 ADMIS

  

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat proba interviu- concurs organizat pentru ocuparea functiei publice de politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Politie Locala

 

Rezultatul probei interviu  a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Politie Locala

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Gherghinoiu Bogdan -George 78.33 ADMIS

 

 

  • Se poate formula contestaţie  în termen de cel mult  24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

 

            Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Skip to content