Informare Contribuabili

rezultatul probei scrise- concurs post vacant contractual de inspector de specialitate, debutant la Centrul National de Informare Turistica Eforie Nord

Rezultatul probei scrise din data de 28.03.2018

la concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de  inspector de specialitate , gradul debutant 

din cadrul  Serviciului Afaceri externe si protocol- sustenabilitate proiect Centrul National  de Informare Turistica   Eforie Nord

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs  incheie  prezentul proces verbal  privind  selectia dosarelor depuse pentru concurs .

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise OBSERVATII
1. Baciu Iuliana-Daniela 11,19 RESPINS
2 Popa Diana Mihaela Neprezentat RESPINS
3 Săcăluș Ana-Elena 44,033 RESPINS
4 Trăistaru Diana Andreea 53,053 ADMIS

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gbriela-Florentina
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 30.03.2018, ora 13.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
  • Afişat astăzi, 28.03.2018, ora 15.30, la sediul Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs:

rezultat proba limba straina- concurs ocupare unui post contractual de inspector de specialitate debutant la Centrul National de Informare Turistica Eforie Nord

Rezultatul probei de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala , proba  din cadul concursului  organizat pentru ocuparea a  unui post contractual  vacant de inspector de specialitate , gradul profesional  debutant din cadrul  Compartimentului   Sustenabilitate proiect Centrul  National de Informare Turistica  Eforie Nord din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs  incheie  prezentul proces verbal  privind  rezultatul probei de cunoastere a unei limbi straine  de circulatie internationala .

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul  probei
1. Baciu Iuliana-Daniela 59 ADMIS
2 Popa Diana Mihaela 83.33  ADMIS
3 Săcăluș Ana-Elena 88

 

ADMIS
4 Trăistaru Diana Andreea 79 ADMIS

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 28.03.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişarii rezultatului , conform conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina

 

  • Afişat astăzi, 26.03.2018, ora  15 .00   , la sediul  Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

Secretar Comisie