Informare Contribuabili

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primăriei Orasului Eforie

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
1. Lazăr Tiberiu ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 23.01.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie

Afisat azi, 17.01.2018, ora 12.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina