Informare Contribuabili

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Biroului Executari Silite

Rezultatul  final al concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de  inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Executări Silite

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultat selectie Punctaj obtinut la proba scrisa

 

Punctaj obtinut la proba interviu Punctaj final  obtinut Rezultatul final al concursului
1
1.     U. A.          

 22318/25.08.2021

ADMIS 51,33 82,0 133,3 ADMIS
2       2. D. C.      

             22680/30.08. 2021

RESPINS RESPINS

 

     

 

     Afisat azi,17.09.2021, ora 15.35, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1 precum si la sediul din str Avram Iancu nr 3

     Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat proba interviu- concurs recrutare functie publica de inspector, clasa I, grad profesional superior-Birou Executari Silite

Rezultatul probei INTERVIU a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Executari Silite

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba interviu Rezultatul probei interviu
1 U.A 22318/25.08.2021 82 ADMIS

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 16.09.2021, ora 15.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din str Avram Iancu nr 3

rezultat proba scrisa- concurs recrutare functie publica de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Executari Silite

Rezultatul probei scrise la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional superior din cadrul Birou Executari Silite

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1 U.A 22318/25.08.2021 51,3 ADMIS
2      

 

  • Se poate formula contestaţie pentru rezultatul obtinut, în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 16.09.2021, ora 13.30, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3

 

     Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 14.09.2021, ora 13.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din Eforie Sud, str Avram Iancu nr 3

Sari la conținut