Legea 544

HCL 205/13.07.2007
Hotarare privind Informatiile de Interes Public (Lista Documentelor de Interes Public, Lista Informatiilor de Interes Public) – accesati aici
Persoana desemnata cu aplicarea Legii 544/2001 - PERSOANA DESEMNATĂ CU FURNIZAREA INFORMAŢIEI PUBLICE

BUCUREŞTEANU ALEXANDRU – ŞEF SERVICIU JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

EMAIL inf.interespublic@primariaeforie.ro

Telefon 0241748633 int. 108, fax 0241 748979

Solicitarea informatiilor de interes public
Continut

In conformitate cu prevederile art.6 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente: a) Autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea; b) Informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public; c) Numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului. In situatia in care in cuprinsul solicitarii de informatii de interes public nu se regasesc toate cerintele de mai sus, petitia respectiva nu va fi tratata ca o solicitare de informatii de interes public.

Modalitati de contestare

In conformitate cu prevederile art.21 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, impotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor legii nr.544/2001 se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata. In conformitate cu prevederile art.22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in legea nr. 544/2001, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Buletin Informativ 2020 – > Accesati aici

Buletin Informativ 2018 – > Accesati aici

Raport de evaluare a legii 544/2001
2019

Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr. 544/2001 in Anul 2019 – > Link

2018

Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr. 544/2001 in Anul 2018 – > Link

2016

Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr. 544/2001 in Anul 2016 – > Link

2015

Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr. 544/2001 in Anul 2015 – > Link

2013

Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr. 544/2001 in Anul 2013 – > Link

Raport Anual de Activitate al Primariei Orasului Eforie pentru Anul 2013 – > Link

Model – Formular-tip cerere informatii de interes public

Model – reclamatie administrativa (2)

Model – reclamatie administrativa (1)

Guvernare transparenta, deschisa si participativa – standardizare, armonizare, dialog imbunatatit, cod SIPOCA 35 Accesati urmatorul Link 

Procedura de sistem – Accesati urmatorul Link

Anunțul curent face parte din :
Sari la conținut