• HCL 205/13.07.2007

  Hotarare privind Informatiile de Interes Public (Lista Documentelor de Interes Public, Lista Informatiilor de Interes Public) – accesati aici

 • Persoana desemnata cu aplicarea Legii 544/2001

  PERSOANA DESEMNATĂ CU FURNIZAREA INFORMAŢIEI PUBLICE

  BUCUREŞTEANU ALEXANDRU – ŞEF SERVICIU JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  EMAIL inf.interespublic@primariaeforie.ro

  Telefon 0241748633 int. 108, fax 0241 748979

 • Solicitarea informatiilor de interes public

  Continut

  In conformitate cu prevederile art.6 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente: a) Autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea; b) Informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public; c) Numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului. In situatia in care in cuprinsul solicitarii de informatii de interes public nu se regasesc toate cerintele de mai sus, petitia respectiva nu va fi tratata ca o solicitare de informatii de interes public.

  Modalitati de contestare

  In conformitate cu prevederile art.21 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, impotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor legii nr.544/2001 se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata. In conformitate cu prevederile art.22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in legea nr. 544/2001, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

 • Buletin Informativ

  Buletin Informativ 2020 – > Accesati aici

  Buletin Informativ 2018 – > Accesati aici

 • Raport de evaluare a legii 544/2001

  2019

  Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr. 544/2001 in Anul 2019 – > Link

  2018

  Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr. 544/2001 in Anul 2018 – > Link

  2016

  Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr. 544/2001 in Anul 2016 – > Link

  2015

  Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr. 544/2001 in Anul 2015 – > Link

  2013

  Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr. 544/2001 in Anul 2013 – > Link

  Raport Anual de Activitate al Primariei Orasului Eforie pentru Anul 2013 – > Link

 • Model Formular

 • Guvernare transparenta, deschisa si participativa – standardizare, armonizare, dialog imbunatatit, cod SIPOCA 35

  Accesati urmatorul Link 

 • Procedura de sistem

  Accesati urmatorul Link

Sari la conținut