Rezultat proba interviu a concursului de recrutare in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant- Birou Executari Silite

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctajul probei interviu Rezultatul/ Observatii
1 D. A.

   Nr inreg. 18699/15.07.2022

83 ADMIS

Candidaţul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Afisat azi, 03.08.2022, ora 12.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1 Eforie Sud, str Avram Iancu nr 3

Rezultat proba scrisa – concurs recrutare functie publica de inspector, clasa I, grad profesional debutant- Biro Executari Silite

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj obtinut Rezultatul probei scrise
1 D. A.

   Nr inreg. 18699/15.07.2022

77,33 ADMIS

 

  • Interviul se va sustine în data de 03.08.2022, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3
  • daca candidaţul este  nemulţumiţ de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

  

 

Afisat azi, 29.07.2022, ora 13.00

                                                                                       

Selectie dosare concurs de recrutare functie publica de executie de inspector, clsa I, grad profesional debutant- Birou Executari Silite

Nr crt.Initialele Numelui şi prenumelui candidatului.Nr inregistrare cerere.Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii.1.D. A..Nr inreg. 18699/15.07.2022.ADMIS.proba scrisă se va sustine în data de 29.07.2022, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3, Eforie Sud. Afisat azi, 19.07.2022, ora 12.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1 …

Concurs recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant- Birou Executări Silite

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Executări Silite. Postul este cu norma intreaga, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana

Rezultat selectie dosare – Concurs pentru 2 functii de executie din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Inspector, clasa I, grad profesional superior – N.C 13567/25.05.2022 – RESPINS – Nu indeplineste condițiile de studii solicitate -studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă conf.art. 386 lit a din OUG 57/2019 privind codul administrativ -Lipsa adeverinta care atestă starea de sănătate , eliberată de medicul de familie

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut