Concurs recrutare 2 functii publice de executie din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Urbanism și Disciplina în Constructii din subordinea Arhitectului Sef din cadrul aparatului de specialitate al primarului:– inspector, clasa I, grad profesional debutant;– inspector, clasa I, grad profesional superior. Concursul de recrutare constă în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviul…

Rezultat proba scrisa concurs – asistent medical generalist- Compartiment Cabinete medicale scolare

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj obtinut Rezultatul probei scrise
1 T. G.

    Nrinreg. 9177/05.04.2022

72,83 ADMIS
2 D. D.

Nr inreg. 9761/21.04.2022

37,33 RESPINS
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 27.04.2022, ora 14.00, la sediul  Directiei Eonomice a Primariei Eforie, str Avram Iancu nr 3
  •  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare de la data  afişarii, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 21.04.2022, ora 13.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1  precum si la sediul Politiei Locale din Eforie Sud, str Avram Iancu  nr 3

Rezultat final concurs- politist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Politie Locală

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultat selectie dosare  Rezultat proba suplimentara Punctaj obtinut la proba scrisa

 

Punctaj obtinut la proba interviu Punctaj final  obtinut Rezultatul final al concursului
1 R. C.

    Nr inreg. 7495/22.03.2022

ADMIS neprezentat

RESPINS

RESPINS
2  N Ș-M

    Nr inreg. 8292/29.03.2022

ADMIS ADMIS 76,50 77.33 153,83 ADMIS
3  H C-B

    Nr inreg 8329/29.03.2022

ADMIS ADMIS 53,56

NEPREZENTAT

53,56 RESPINS

Rezultat proba interviu concurs recrutare politist local, clasa I, grad profesional debutant

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj obtinut Rezultatul probei

interviu 

1 N Ș-M

    Nr inreg. 8292/29.03.2022

77,33 ADMIS
2 H. C-B

Nr inreg. 8329/29.03.2022

Neprezentat RESPINS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Afisat azi, 18.04.2022, ora 15.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1  precum si la sediul Politiei Locale din Eforie Sud, str Mărăști nr 11
Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Rezultate proba scrisa concurs recrutare functie publica de politist local, clasa I, grad profesional debutant-Serviciul Politie Locală

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. d), art 59 şi art. 60 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj obtinut Rezultatul probei scrise
1 N Ș-M

    Nr inreg. 8292/29.03.2022

76,5 ADMIS
2 H. C-B

Nr inreg. 8329/29.03.2022

53,56 ADMIS
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 18.04.2022, ora 14.00, la sediul Politiei Locale din Eforie Sud, str Mărăști nr 11
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Rezultat selectie dosare – concurs post contractual vacant de asistent medical generalist

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1. 1.M S-F

   Nr inreg. 8677/31.03.2022

RESPINS -lipsa dovada vechime in muncă in specialitatea studiilor de minim 6 luni

-lipsa aviz anual pentru autorizarea exercitarii profesiei

-cazier expirat

2. 2.  T. G.

    Nr inreg. 9177/05.04.2022

ADMIS  
3. 3.  D.  D.

9761/12.04.2022

ADMIS  
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 21.04.2022, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3

   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare de la data  afişarii, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina

Rezultat proba suplimentara (sportiva) – concurs recrutare functie publica de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional debutant

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 R. C

   Nr inreg. 7495/22.03.2022

RESPINS NEPREZENTAT
2 N. Ș-M

    Nr inreg. 8292/29.03.2022

ADMIS  
3 H. C-B

Nr inreg. 8329/29.03.2022

ADMIS  
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 14.04.2022, ora 10.00, la sediul Politiei Locale din Eforie Sud, str Marasti nr 11
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Afisat azi, 11.04.2022, ora 12.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1
Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Sari la conținut