Concursuri

Rezultat selectie dosare – Concurs pentru 2 functii de executie din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Inspector, clasa I, grad profesional superior – N.C 13567/25.05.2022 – RESPINS – Nu indeplineste condițiile de studii solicitate -studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă conf.art. 386 lit a din OUG 57/2019 privind codul administrativ -Lipsa adeverinta care atestă starea de sănătate , eliberată de medicul de familie

citește mai mult

Concurs recrutare 2 functii publice de executie din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Urbanism și Disciplina în Constructii din subordinea Arhitectului Sef din cadrul aparatului de specialitate al primarului:– inspector, clasa I, grad profesional debutant;– inspector, clasa I, grad profesional superior. Concursul de recrutare constă în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviul…

citește mai mult

Sari la conținut