DADPP

Anunt licitatie privind vanzarea unui teren

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 si Legii nr. 50/1991, republicate, modificate si completate, HCL 11/30.01.2019 Consiliul Local Eforie si Primaria Orasului Efoie cu sediul in Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, organizeaza licitatie privind vanzarea unui teren. Documentatia licitatiei poate fi studiata si se poate procura contra cost la sediul organizatorului, Eforie Sud, str. Progresului, nr.1, incepand cu data de 06.05.2019.

citește mai mult

H.C.L. privind autorizarea agentilor economici pentru evenimentul ,,Aniversare Centenar Unire 1 Decembrie 2018″

Consiliul Local Eforie hotaraste: se aproba autorizarea unui numar de maximum 30 agenti economici pentru data de 01.12.2018 pentru evenimentul “Aniversare Centenar Unire 1 Decembrie 2018”, Taxa pentru desfasurarea activitatii economice, pentru o suprafata de 5mp in Parc Teatru de Vara Eforie Sud in data de 01.12.2018, este de 25ron/amplasament. Solicitantii trebuie sa depuna cereri, insotite de certificatul de inmatricularesi chitanta, pana la data de 29.11.2018 orele 12:00

citește mai mult

CERERE INCHIRIERE LOCUINTA TIP A.N.L. APROBATA PRIN H.C.L. NR. 202/27.09.2018

Cerere inchiriere locuinta tip ANL (persoane cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani).Anexez la la prezenta cerere, urmatoarele documente: Cerere tip (depusa in nume propriu si individual), Memoriu privind situatia locativa (numarul total al locuitarilor, in care sunt inclusi si cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinta, dar care locuiesc in acelasi imobil si numarul camerelor imobilului) – copii de pe actele de identitate a tutror locatarilor din imobil;

citește mai mult

H.C.L. NR. 202 DIN 27.09.2018 -CRITERII PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR DE LOCUINTE SI IN REPARTIZAREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, CONSTRUITE PRIN A.N.L.

Art.1 – Se aproba criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin ANL, conform anexei 1. Art.2 – Se aproba lista cu acte justificative pentru solicitarea unei locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, conform anexei 2 si anexei 3, cererea tip.

citește mai mult

ANUNT PUBLIC – COMPLETARE/ACTUALIZARE DOSARE A.N.L.

Comisia constituita prin HCL 106/2016 modificata si completata, a propus in sedinta din data de 07.11.2018, ca toti titularii cererilor pentru solicitarea unei locuinte pentru tineri, conform legii nr. 152/1992 republicata si completata (ANL) sa completeze dosarele, pana la data de 31.12.2018. Cererea tip si documentele necesare au fost aprobate prin HCL nr. 202/27.09.2018

citește mai mult

Informare agenti economici-ministerul sanatatii directia de sanatate publica a judetului Constanta

Urmare a adresei nr. 47347/03.05.2018, transmisa de Ministerul Turismului – Directia Control si inregistrata la DSPJ Constanta sub nr. 9247/09.05.2018, in conformitate cu prevederile Ord. Comun nr. 330/262/109/327 din anul 2002 al Ministerului Turismului, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerului Administratiei Publice si al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului …

citește mai mult
Sari la conținut