Hotarare CLSU Eforie nr. 1 din 08.01.2022

H O T Ă R Â R E

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Eforie, întrunit în ședință extraordinară în data de 08.01.2022;
Având în vedere:
– Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19, modificata si actualizata,
– Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicata,modificata si actualizata,
– Prevederile H.G. nr. 34/2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Prevederile Ordinului de ministru comun (Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne) numărul 30/1/7 ianuarie 2022.;
– Prevederile H.C.N.S.U. nr. 1 / 07.12.2021;
– Prevederile Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 1 / 07.01.2022;
– Rata de incidență pentru UAT oraș Eforie comunicată pentru data de 07.01.2022 de căre DSP Constanța pe site-ul instituției de 1,9 / 1000 locuitori;

În temeiul art. 24 lit. b) din O.UG. nr. 21 din 15 aprilie 2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Indiferent de rata de incidenă cumulată la 14 zile, la nivelul oraşului Eforie se impune necesitatea respectării de către toți cetățenii, precum și de către operatorii economici, a măsurilor pentru prevenirea și răspândirea infectării cu SARS-CoV-2, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 34/2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a anexelor acesteia, parte integrantă a prezentei hotărâri, respectiv:
● Măsuri privind creșterea capacității de răspuns – Anexa nr.1;
● Măsuri pentru asigurarea rezistenței comunităților – Anexa nr.2;
● Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc – Anexa nr.3.

Art. 2 La nivelul UAT Eforie ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE DOAR TIP MEDICAL SAU FFP2, astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun, cu următoarele excepții:

• Copiii cu vârsta mai mica de 5 ani;
• Persoanele care sunt singure în birou;
• Prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
• Reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
• Vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția respectării distanței de minimum 3 metri între aceștia și oricare dintre celelalte persoane din public;
• Persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc) sau activități sportive.

Art. 3. Nerespectarea de către cetăţeni și a operatorilor economici, a prevederilor prezentei hotărâri, atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 4. Măsurile adoptate de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Eforie în cadrul hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta îşi vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5 Măsurile adoptate prin prezenta, se vor aduce la cunoștința publică a cetățenilor oraşului Eforie prin publicarea pe pagina de internet oficială a instituției și se aplică pe perioada de 14 zile de la adoptare, iar în cazul în care rata de incidenţă creşte din nou, depăşind pragul de peste 3/1000 de locuitori, se vor aplica la 48 de ore măsurile aferente noii rate de incidenţă, înainte de încheierea celor 14 zile.

PREȘEDINTE COMITET LOCAL SITUAȚII DE URGENȚĂ EFORIE
PRIMAR
Robert-Nicolae ŞERBAN

HOTĂRÂREA NR. 4 / 11.10.2021

H O T Ă R Â R E. Comitetul Local pentru Situații de Urgență Eforie, întrunit în ședință extraordinară în data de 11.10.2021; Având în vedere: Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19, modificata si actualizata, Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicata,modificata si actualizata…

Primăria Eforie este în căutare de personal medical pentru centrele de vaccinare

Pentru formarea echipelor medicale din cadrul centrului de imunizare împotriva coronavirusului, Primăria Eforie este în căutare de noi cadre medicale.Primăria Oraşului Eforie este în căutare de personal medical pentru a se alătura echipelor care se vor forma la nivelul centrului de vaccinare, organizat în Eforie Nord, cu respectarea prevederilor Strategiei de vaccinare împotriva Covid-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1031/2020 …

ANEXE – masuri in context COVID 2020

Se menţine obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie …

Dispoziția 323 din 21.10.2020

Începând cu data emiterii prezentei și pentru o perioadă de 14 zile, se desemnează pentru punerea în aplicare, respectare și verificare măsuri stabilite prin HCJU nr. 44/20.10.2020 (Anexa 1 și Anexa 3 atașate prezentei) următorii lucrători din cadrul Poliției Locale ai Orașului Eforie, după cum urmează …

În atenția agenților economici

Având în vedere măsurile adoptate prin HG 856/14.10.2020 și rata incidenței cumulate în ultimele 14 zile a cazurilor de COVID 19 în Orașul Eforie, comunicate de DSP, vă solicităm respectarea următoarelor: 1. Activitatea restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, a celor din interiorul hotelurilor …

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut