S.P.C.L.E.P. EFORIE

Nr. Crt.ServiciuPrețUnde se poate achita
1Taxa eliberare carte de identitate7 Leila Casieria Primariei Oraşului Eforie – Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord (complex Flacăra) sau Centrul de Relatii cu Publicul Eforie Sud (str. Avram Iancu)
2Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate provizorii1 Leu
3Taxa furnizare date1 Leu
1. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Actul de identitate;
– Cartea de alegator – original (daca s-a pierdut se va mentiona acest lucru pe cerere);
– Certificatul de nastere – original
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul – original
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original
– Documentul cu care se face dovada spatiului de locuit – original
– Taxa eliberare carte de identitate- 7 lei care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei Oraşului Eforie – Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord (complex Flacăra) sau Centrul de Relatii cu Publicul Eforie Sud (str. Avram Iancu);

In cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei, ori a locului de nastere, precum si in situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

2. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII SAU A RENUMEROTARII IMOBILELOR

DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Actul de identitate;
– Cartea de alegator – original (daca s-a pierdut se va mentiona acest lucru pe cerere);
– Certificatul de nastere – original
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul – original
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original
– Documentul cu care se face dovada spatiului de locuit – original
– Taxa eliberare carte de identitate- 7lei care se poate achita astfel:
la Casieria Primariei Oraşului Eforie – Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord (complex Flacăra) sau Centrul de Relatii cu Publicul Eforie Sud (str. Avram Iancu);

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor;
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei in strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

3. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Actul de identitate in cazul deteriorarii;
– Cartea de alegator – original (daca s-a pierdut se va mentiona acest lucru pe cerere);
– Certificatul de nastere – original
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul – original
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original
– Documentul cu care se face dovada spatiului de locuit – original
– Dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;
– Un document emis de institutii sau autoritati publice (pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar, diploma de studii cu fotografie de data recenta – original )
– Taxa eliberare carte de identitate- 7lei care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei Oraşului Eforie – Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord (complex Flacăra) sau Centrul de Relatii cu Publicul Eforie Sud (str. Avram Iancu);

4. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI

DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate semnata atat de minor cat si de parinte/reprezentantul legal;
– Certificatul de nastere – original
– Documentul de identitate al unuia dintre parinti sau a reprezentantului legal;
– Certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea judecatoareasca, definitiva si irevocabila de incredintare a minorului in cazul in care parintii sunt divortati – original
– Documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu – original
– Taxa eliberare carte de identitate- 7lei care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei Oraşului Eforie – Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord (complex Flacăra) sau Centrul de Relatii cu Publicul Eforie Sud (str. Avram Iancu);

Minorul va fi insotit de unul din parinti sau de reprezentantul legal;
In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii;
Pentru minorul care, desi a fost incredintat, prin hotarare judecatoreasca unuia dintre parinti, si locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.

5. ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI

DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Certificatul de nastere – original
– Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original
– Declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea pentru eliberarea actului de identitate coroborata cu imaginea preluata sau cu fotografia atasata cererii apartine solicitantului;
– Taxa eliberare carte de identitate- 7lei care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei Oraşului Eforie – Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord (complex Flacăra) sau Centrul de Relatii cu Publicul Eforie Sud (str. Avram Iancu);

6. ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII

Se elibereaza atunci cand persoana fizica nu poseda toate documentele pentru eliberarea cartii de identitate
DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu (certificat nastere, casatorie, hotarare de divort definitiva si irevocabila – daca este cazul, actul de spatiu);
– 3 fotografii tip BI (marimea 3/4cm) cu banda alba de 7 mm la baza – la fotograf;
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate provizorii – 1 leu care se poate achita astfel:
la Casieria Primariei Oraşului Eforie – Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord (complex Flacăra) sau Centrul de Relatii cu Publicul Eforie Sud (str. Avram Iancu);

7. ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII CETATENILOR ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE CARE LOCUIESC TEMPORAR IN ROMANIA – CIP C.R.D.S.

DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip (Anexa 18) pentru eliberarea actului de identitate provizoriu;
– Pasaportul romanesc aflat in termen de valabilitate care atesta statutul de cetatean roman domiciliat in strainatate- original
– Certificatul de nastere – original
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul – original
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original
– Dovada adresei de resedinta din Romania- original
– 3 fotografii tip BI (marimea 3/4cm) cu banda alba de 7 mm la baza – la fotograf;
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate provizorii 1 leu care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei Oraşului Eforie – Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord (complex Flacăra) sau Centrul de Relatii cu Publicul Eforie Sud (str. Avram Iancu);

8. ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE LA DOBANDIREA CETATENIEI ROMANE

DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Certificatul Constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate – original
– Certificatul de nastere – original
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul (cele pronuntate in strainatate traduse si legalizate) – original
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani care dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii– original
Certificatele de stare civila trebuie sa fie eliberate de autoritatile romane; In vederea obtinerii certificatelor de stare civila romanesti, se solicita transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate la Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor al Sectorului 1 mun. Bucuresti;
– Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original
– Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere, sau act de identitate strain – original
La eliberarea actului de identitate, persoana in cauza va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru Straini pentru a fi remis unitatii emitente;
– Taxa eliberare carte de identitate- 7lei care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei Oraşului Eforie – Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord (complex Flacăra) sau Centrul de Relatii cu Publicul Eforie Sud (str. Avram Iancu);

9. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA

DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip (Anexa 15) pentru eliberarea actului de identitate;
– Certificatul de nastere – original
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul (cele pronuntate in strainatate traduse si legalizate) – original
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original
Persoanele nascute sau casatorite in strainatate vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in strainatate atat pentru ei cat si pentru copiii minori;
Cand numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in Romania impreuna cu copiii minori, este necesar consimtamantul celuilalt parinte dat in fata notarului public, sau hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care copiii i-au fost incredintati;
– Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original
– Pasaportul romanesc valabil sau expirat – original
– Actul de identitate si/sau pasaportul eliberate de autoritatile straine – original
– Taxa eliberare carte de identitate- 7lei care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei Oraşului Eforie – Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord (complex Flacăra) sau Centrul de Relatii cu Publicul Eforie Sud (str. Avram Iancu);

10. INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI

DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip (Anexa 19) pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind resedinta;
– Actul de identitate;
– Documentul cu care se face dovada adresei de resedinta– original
– la Casieria Primariei Oraşului Eforie – Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord (complex Flacăra) sau Centrul de Relatii cu Publicul Eforie Sud (str. Avram Iancu);

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru inscrierea mentiunii de resedinta, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor;
Nu este nevoie de prezenta proprietarului spatiului de locuit la depunerea actelor daca exista un act incheiat in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare privind titlul locativ (contract de inchiriere, variante, inregistrat la Serviciul Public de Impozite si Taxe.

11. CERERE PRIVIND FURNIZAREA DE DATE (COMUNICAREA ULTIMELOR DOMICILII)

DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip;
– Actul de identitate – original
– Taxa furnizare date este de 1 leu care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei Oraşului Eforie – Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord (complex Flacăra) sau Centrul de Relatii cu Publicul Eforie Sud (str. Avram Iancu);

12. Cadru normativ

– OUG 97/2005 republicata, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
– HG 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
– Ordonanta nr. 84/2001, actualizata, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;
– Legea 677/2001, actualizata, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

13. Informare privind locuința familiei
CODUL CIVIL stabilește norme privind LOCUINȚA FAMILIEI astfel – Deschideți documentul aici
NOTA

Actele se depun la S.P.C.L.E.P. pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta;
In situatia cetatenilor romani aflati temporar in strainatate eliberarea actului de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, ori pot depune cererea pentru obtinerea actului de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la aceste institutii;

Dovada adresei de domiciliu sau de resedinta se poate face cu unul din urmatoarele documente:
a) acte incheiate in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a), declaratie care se va consemna pe verso-ul cererii de eliberare a cartii de identitate a solicitantului si care se va da in fata lucratorului de evidenta a persoanelor;
c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului (Anexa 14), insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica (operatiune realizata de SPCLEP si nu de solicitant), prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau reprezentantul legal;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul Agricol.
Daca proprietarul spatiului de locuit nu se poate prezenta la depunerea actelor de catre solicitant, va da o declaratie la un notar public de primire in spatiu (acord pentru stabilirea domiciliului sau a resedintei) sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.

Formulare de completat
ATENTIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf
ANEXA Nr.13 – DESCARCĂ FIȘIERUL
ANEXA Nr.12 – DESCARCĂ FIȘIERUL
ANEXA Nr.14 – DESCARCĂ FIȘIERUL
CERERE – DESCARCĂ FIȘIERUL
CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBARII DOMICILIULUI – DESCARCĂ FIȘIERUL
CERERE PENTRU INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI – DESCARCĂ FIȘIERUL
CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CETATENILOR ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE SI RESEDINTA IN ROMANIA – DESCARCĂ FIȘIERUL
CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE – DESCARCĂ FIȘIERUL

PROGRAM DE AUDIENȚE
PROGRAM DE AUDIENȚE D.G.E.P. – accesati acest link

DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CONSTANȚA – accesati acest link

PROGRAM DE AUDIENȚE PRIMAR – accesati acest link

DIRECTIA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR SI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE – accesati acest link

PRIMIRI CERERI / ELIBERARI DOCUMENTE

Luni: 09:00 – 14:00
Marti: 14:00 – 18.00
Miercuri: 09:00 – 14:00
Joi: 09:00 – 14:00
Vineri: 10.00-14.00

Adresa

Eforie Nord, Aleea Bega, nr. 1

(Sediul Poliției Naționale)

Contact

Telefon/Fax: 0374 941 679 / 0241.741860

Email: spclep@primariaeforie.ro

Program audiente Sef Serviciu

Miercuri : 12.00-14.00

Anunțul curent face parte din :
Sari la conținut