• DOSAR - ALOCAȚIE DE STAT

  –  Cererea şi declaraţia pe propria răspundere;

  –  Daca copilul este născut intr-o țară membră U.E se va completa Anexa 1 si se vor depune la dosar nr.de inregistare(ex. NIE,NINo) si negația din statul membru precum că NU beneficiați/aveți dreptul la alocație de stat;

  –  original şi copie C.I. – părinţi;

  –  original şi copie certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul;

  –  original şi copie certificat de naştere a celorlalţi copii;

  –  original şi copie certificat de căsătorie;

  –  dosar cu şină;

  –  pentru cei care doresc banii în cont, trebuie să prezinte extras de cont;

 • DOSAR - INDEMNIZAŢIE/STIMULLENT PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

  –  Cererea şi declaraţia pe propria răspundere;

  – Adeverinţă tip eliberată de angajator cu venitul net realizat in 12 luni din cele 24 de luni anterioare datei naşterii copilului;

  – Decizia de suspendare a contractului de muncă;

  – Adeverinţă privind veniturile realizate eliberată de Agenţiile de Administrare Fiscală 2018, 2017,2016 si fisa fiscala

  – Persoanele care solicită stimulent vor depune la dosar adeverinţă eliberată de angajator din care rezultă data reluării activităţii;

  – Dacă solicită TATĂL drepturile de mai sus se va ataşa la dosar declaraţia mamei din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediu de maternitate. Dacă mama a beneficiat de acest drept atunci se solicită adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada concediului de maternitate efectuat;

  -Daca celalalt parinte NU a realizat venituri 12 luni inainte de nasterea copilului, trebuie sa aduca adeverinta cu stagiul de cotizare de la Casa Judeteana de Pensii Constanta pentru confirmarea ceor declarate

  – În situaţia în care solicitantul a realizat venituri din mai multe surse, se vor prezenta adeverinţele cu veniturile nete însoţite de deciziile de suspendare (încetare) a activităţii;

  – Pentru mamele studente sau eleve, adeverinţele eliberate de secretariatele şcolilor respective vor face precizarea anilor şcolari care fac dovada stagiului de 12 luni precum şi menţiunile că “au urmat fără întrerupere cursurile la zi”;

  – original şi copie C.I. – părinţi;

  – original şi copie certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul;

  – original şi copie certificat de naştere a celorlalţi copii;

  – original şi copie certificat de căsătorie;

  – original şi copie (pagini scrise) – livret de familie ;

  – dosar cu şină;

  – pentru cei care doresc banii în cont, trebuie să prezinte extras de cont

  Termenul de depunere al dosarului este de 60 de zile lucrătoare de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal)

 • DOSAR - Alocatia pentru sustinerea familiei

 • DOSAR - VMG AJUTOR SOCIAL

 • CERERE PT. ICC STIMULENT ALOCATIE DE STAT

 • ADEVERINTA ICC

 • FISA PERSONAL ICC

 • CERERE DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE ASF SI VMG

 • CERERE ANCHETA SOCIALA HANDICAP

 • CERERE ANGAJARE ASISTENT PERSONAL

 • CERERE INDEMNIZATIE INSOTITOR

Sari la conținut