Asistență socială

DOSAR – ALOCAȚIE DE STAT

Acte necesare la dosarul de alocație de stat pentru copiii născuți în străinatate

1.Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii

2. Cerere anexa 1

3. Documente justificative:

– certificat de naștere al copilului transcris- copie și original

– actele de identitate ale reprezentantilor legali- copie si original

– certificate căsătorie/ hotarare judecatoreasca de divort/hotarare plasament/hotarare adoptie- copie si original

– documente justificative, care să ateste faptul că minorul a benficiat / nu a beneficiat în spațiul UE de prestații sociale.

– extras de cont al reprezentantului legal titular în dosar.

Plata dreptului la beneficii familiale în România, se va acorda în funcție de situația în care se găsesc membrii familiei şi ţinând cont de regulile de prioritate prevăzute de Regulamentul European CE nr. 883/2004.

Acte necesare la dosarul de alocație de stat pentru copii

1.Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii

2. Documente justificative:

– certificat de naștere al copilului – copie si original

– actele de identitate ale reprezentantilor legali- copie si original

– certificate căsătorie/ hotarare judecatoreasca de divort/hotarare plasament/hotarare adoptie- copie si original

– extras de cont al reprezentantului legal titular în dosar.

DOSAR – INDEMNIZAŢIE/STIMULLENT PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere;

– Adeverinţă tip eliberată de angajator cu venitul net realizat in 12 luni din cele 24 de luni anterioare datei naşterii copilului;

– Decizia de suspendare a contractului de muncă;

– Adeverinţă privind veniturile realizate eliberată de Agenţiile de Administrare Fiscală pe ultimii 3 ani

– Fisa personal

– Persoanele care solicită stimulent vor depune la dosar adeverinţă eliberată de angajator din care rezultă data reluării activităţii;

– Dacă solicită TATĂL drepturile de mai sus se va ataşa la dosar declaraţia mamei din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediu de maternitate. Dacă mama a beneficiat de acest drept atunci se solicită adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada concediului de maternitate efectuat;

-Daca celalalt parinte NU a realizat venituri 12 luni inainte de nasterea copilului, trebuie sa aduca adeverinta cu stagiul de cotizare de la Casa Judeteana de Pensii Constanta pentru confirmarea ceor declarate

– În situaţia în care solicitantul a realizat venituri din mai multe surse, se vor prezenta adeverinţele cu veniturile nete însoţite de deciziile de suspendare (încetare) a activităţii;

– Pentru mamele studente sau eleve, adeverinţele eliberate de secretariatele şcolilor respective vor face precizarea anilor şcolari care fac dovada stagiului de 12 luni precum şi menţiunile că “au urmat fără întrerupere cursurile la zi”;

– original şi copie C.I. – părinţi;

– original şi copie certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul;

– original şi copie certificat de naştere a celorlalţi copii;

– original şi copie certificat de căsătorie;

– original şi copie (pagini scrise) – livret de familie ;

– dosar cu şină;

– pentru cei care doresc banii în cont, trebuie să prezinte extras de cont

Termenul de depunere al dosarului este de 60 de zile lucrătoare de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal)
Anunțul curent face parte din :
Sari la conținut