rezultat proba scrisa- concurs de recrutare functie publica de auditor, clasa I, grad profesional superior

 

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1 I.D    Nr inreg. 5553/07.03.2023 72 ADMIS

 

  • Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
  • Candidatul declarat admis va susţine proba interviu în data de 04.04.2023, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 31.03.2023, ora 14.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din str Avram Iancu nr 3

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut