rezultat proba interviu- examen promovare in gradul profesional superior celui detinut

     La solicitarea candidaților declarati ADMIS la proba scrisa a examenului de promovare in gradul profesional superior celui deținut, proba interviu  s-a susținut astazi 31.03.2023 ora 13 .

Rezultatelele obținute sunt următoarele:

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba interviu Rezultatul probei interviu
1 G.  B- G

Nr inreg. 6631/17.03.2023

86.66 ADMIS
2 C.  A- I

Nr. Înreg.6950/20.03.2023

80 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 31.03.2023, ora 14.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din str Avram Iancu nr 3

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut