Informare Contribuabili

Concurs de promovare in functia publica de SEF BIROU EXECUTARI SILITE- rezultat proba scrisa

 

Rezultatul probei scrise a concursului de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de SEF BIROU EXECUTĂRI SILITE

 

 

Nr crt Functia  pt care candideaza Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul
1 SEF BIROU MIHAIL ELENA 70,6 ADMIS

 

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

concurs de promovare in functia publica de conducere de Sef Birou Executari Silite-rezultat selectie dosare

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de conducere vacanta de sef birou Executari Silite din cadrul Directiei Economice Primăriei Orasului Eforie

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 MIHAIL ELENA ADMIS  

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 29.05.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Skip to content