5 zile de distracție la Euforia Eforiei

Între 17 și 21 august, la Eforie se desfășoară cea de-a patra ediție a evenimentului Euforia Eforiei. Punctul central al manifestărilor din acest an îl reprezintă concertul trupei Proconsul, ce va avea loc sâmbătă, 20 august, de la 20:00, pe scena Teatrului de Vară din Eforie Nord. În data de 19 august, de la ora 18:00, în zona Cazino din Eforie Sud, turiștii vor putea asista la o demonstrație de lupte între daci și romani și vor putea afla mai multe despre hainele, armele și obiceiurile strămoșilor noștri. Tot în zona Cazinoului, pe toata durata evenimentului, vor fi expuse fotografii rare din istoria stațiunii Eforie. Ziua de 21 august se va încheia cu un spectacol de muzică populară susținut de renumita interpretă Vera Măgureanu.

Euforia Eforiei, un eveniment devenit deja tradiție pentru îndrăgita stațiune de la malul mării, își propune să ofere turiștilor noi motive de a-și petrece vacanțele pe litoral. Eforie este renumită prin bazele sale de tratament și este căutată de turiști atât pentru calitățile curative ale nămolului sapropelic și ale bioclimatului marin, cât și pentru ansamblul de statui și monumente cultural istorice.

Evenimentul Euforia Eforiei este organizat de Primăria și Consiliul Local Eforie.UntitledUntitled1

Anunt Consultare Publica

ANUNŢ
Primăria Orasului Eforie a initiat procedura de consultare publică,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală și a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Eforie, jud. Constanța 2014-2020
Etapa consultării publice are loc in perioada 19 iulie 2016 – 18 august 2016.
Propunerea de actualizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Eforie, jud. Constanța 2014-2020 poate fi consultată la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, la avizier sau pe site-ul Primariei www.primariaeforie.ro.
Persoanele interesate pot trimite propuneri, observaţii, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, prin inregistrarea adreselor la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro până pe data de 18 august 2016.
Sedinta publica privind actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Eforie, judetul Constanța 2014-2020 va avea loc la data de 19 august 2016 ora 11,00 la sediul Centrul de relaţii cu publicul, Strada Avram Iancu, Eforie Sud,

Persoana de contact – Cecilia Cretu – Sef Serviciu Afaceri Externe si Protocol
tel: 0241/74.86.33 interior 140
email: secretariat@primariaeforie.ro

Anunt consultare Festivalul Pescarilor

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală şi a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,
se supune consultării publice intentia Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Eforie de a continua evenimentele organizate in cadrul proiectului “Festivalul pescarilor Eforie”, finantat in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013.

Propunerile, observaţiile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la organizarea unei noi editii a ”Festivalului Pescarilor Eforie”, se pot depune în scris la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro până pe data de 25 noiembrie 2016.

Anunt

A N U N T
Avand in vedere lansarea Programelor Operationale prin deschiderea Axelor prioritare, UAT EFORIE isi manifesta interesul de a realiza investitii cu fonduri nerambursabile. In acest sens, conform art.139 din Legea nr. 98/2016 si a art. 18 din HG nr.395/2016 autoritatea contractanta solicita sprijinul societatilor de profil cu o vasta experienta in domeniul consultarii si accesarii fondurilor europene, prin depunerea propunerilor de colaborare si o prezentare privind experienta similara.

Scurta prezentare si istoricul firmei pot fi depuse la sediul Primariei oras Eforie din str. Progresului nr.1, Eforie Sud.

Anunt

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală,

a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,

se stabileste organizarea sedintei publice in data de 27 iulie 2016, ora 12:00, la Centrul de relaţii cu publicul, Strada Avram Iancu, Eforie Sud, privind sustinerea  proiectului de investiţiiAMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ – LACUL BELONA, ORAŞUL EFORIEde către entităţile implicate în dezvoltarea locală.

 

Fişa de proiect cu descrierea proiectului de investiţii poate fi consultată la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, la avizier sau pe site-ul Primariei www.primariaeforie.ro pana pe data de 25 iulie 2016.

Propunerile, observaţiile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la proiectul de investiţii, se pot depune în scris la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro până pe data de 25 iulie 2016.

 

În data de 27 iulie 2016, la Centrul de relaţii cu publicul, Strada Avram Iancu, Eforie Sud, se va organiza sedinta publică împreună cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) privind finalizarea consultării publice şi a susţinerii cu investiţii ulterioare a proiectului “AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ – LACUL BELONA, ORAŞUL EFORIE”.

 

 

PRIMAR

SERBAN ROBERT NICOLAE

Skip to content