Hotarari Consiliu Local

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Convocator. Primarul Orasului Eforie, in temeiul prevederilor art.39 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Consiliul Local Eforie in sedinta extraordinara, in data de 11.08.2016, ora 13, in sala de sedinte a Consiliului Local Eforie (Directia Economica) , avand urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Eforie …

citește mai mult
Sari la conținut