Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Convocator. Primarul Orasului Eforie, in temeiul prevederilor art.39 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Consiliul Local Eforie in sedinta extraordinara, in data de 11.08.2016, ora 13, in sala de sedinte a Consiliului Local Eforie (Directia Economica) , avand urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Eforie …

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut