ANUNT

Avand in vedere necesitatea revitalizarii zonelor de spatii verzi prin amenajare peisagistica cu material dendro-floral, in conformitate cu Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă invita operatorii economici care isi desfasoara activitatea in acest domeniu , să depună oferta de pret  pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: furnizare si plantare produse horticole si plante de pepiniera.

In urma aprobarii referatului de necesitate nr. 134/07.03.2017, produsele ce urmeaza a fi achizitionate si puse in opera (plantate) sunt urmatoarele:

  • Butasi trandafiri – 1.000 buc;
  • Flori anuale – 30.000 buc;
  • Plantat gazon -3.300 mp.

Ofertantul desemnat castigator va posta in SEAP sub forma de pachet de produse, denumit„Pachet butasi trandafiri, flori anuale si plantat gazon” impreuna cu codul CPV 03120000-8(produse horticole si plante de pepiniera). Oferta trebuie sa contina preturi unitare pentru toate soiurile solicitate.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Criterii minime de participare: prezentare a societatii cu privire la experienta similara in domeniul; firma sa se regaseasca in catalogul de produse SEAP.

Termen limita primire oferte: 29.03.2017, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura Primariei din strada Progresului nr.1 din Eforie Sud.

 

Achiziția se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publică/factură/comandă în conformitate cu prevederile legale art. 43 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 

  INTOCMIT

INSPECTOR,

DAMASARU George                                                               

A N U N T 28.02.2017

Prin prezenta, institutia noastra intentioneaza sa achizitioneze servicii de consultanta juridica, ce constau in :

  • Acordarea de consultanta juridica in materie civila, penala, contencios administrativ si fiscal, conflicte de drepturi, redactarea inscrisurilor cu caracter legal, redactarea de opinii juridice si diverse puncte de vedere, semnarea si promovarea acestora in numele si pentru achizitor;
  • Reprezentarea institutiei in fata persoanelor fizice si juridice, institutiilor administratiei publice centrale si/sau locale, reprezentarea in fata organelor juridicare (politie, parchet, instante judecatoresti de orice grad),

Avand in vedere cele mentionate anterior, va rugam ca in termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunt, sa depuneti la sediul institutiei noastre din Eforie Sud, str. Progresului nr.1, jud. Constanta o oferta privind prestarea unor servicii de consultanta juridica insotita de urmatoarele documente:

  • Decizia Baroului prin care se atesta infiintarea formei de exercitare a profesiei (va fi depusa xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila);
  • Certificatul de inregistrare fiscala emis de A.N.A.F. (va fi depusa xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila);

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut