ANUNT

Avand in vedere necesitatea revitalizarii zonelor de spatii verzi prin amenajare peisagistica cu material dendro-floral, in conformitate cu Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă invita operatorii economici care isi desfasoara activitatea in acest domeniu , să depună oferta de pret  pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: furnizare si plantare produse horticole si plante de pepiniera.

In urma aprobarii referatului de necesitate nr. 134/07.03.2017, produsele ce urmeaza a fi achizitionate si puse in opera (plantate) sunt urmatoarele:

  • Butasi trandafiri – 1.000 buc;
  • Flori anuale – 30.000 buc;
  • Plantat gazon -3.300 mp.

Ofertantul desemnat castigator va posta in SEAP sub forma de pachet de produse, denumit„Pachet butasi trandafiri, flori anuale si plantat gazon” impreuna cu codul CPV 03120000-8(produse horticole si plante de pepiniera). Oferta trebuie sa contina preturi unitare pentru toate soiurile solicitate.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Criterii minime de participare: prezentare a societatii cu privire la experienta similara in domeniul; firma sa se regaseasca in catalogul de produse SEAP.

Termen limita primire oferte: 29.03.2017, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura Primariei din strada Progresului nr.1 din Eforie Sud.

 

Achiziția se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publică/factură/comandă în conformitate cu prevederile legale art. 43 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 

  INTOCMIT

INSPECTOR,

DAMASARU George                                                               

Anunțul curent face parte din : Achizitii Publice
Sari la conținut