A N U N T 28.02.2017

Prin prezenta, institutia noastra intentioneaza sa achizitioneze servicii de consultanta juridica, ce constau in :

  • Acordarea de consultanta juridica in materie civila, penala, contencios administrativ si fiscal, conflicte de drepturi, redactarea inscrisurilor cu caracter legal, redactarea de opinii juridice si diverse puncte de vedere, semnarea si promovarea acestora in numele si pentru achizitor;
  • Reprezentarea institutiei in fata persoanelor fizice si juridice, institutiilor administratiei publice centrale si/sau locale, reprezentarea in fata organelor juridicare (politie, parchet, instante judecatoresti de orice grad),

Avand in vedere cele mentionate anterior, va rugam ca in termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunt, sa depuneti la sediul institutiei noastre din Eforie Sud, str. Progresului nr.1, jud. Constanta o oferta privind prestarea unor servicii de consultanta juridica insotita de urmatoarele documente:

  • Decizia Baroului prin care se atesta infiintarea formei de exercitare a profesiei (va fi depusa xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila);
  • Certificatul de inregistrare fiscala emis de A.N.A.F. (va fi depusa xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila);
Anunțul curent face parte din : Achizitii Publice
Sari la conținut