Anunt Public

UAT Oraşul Eforie a demarat procedura simplificată proprie pentru achiziţia publică de servicii de salvare acvatică (salvamar) – CPV 75252000-7 “servicii de salvare” şi posturi de prim ajutor – CPV 85100000-0 “servicii de sănătate”. Anunţul pentru achiziţia publică a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub numărul ADV1015618/06.06.2018.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 05.07.2018 ora 12.00. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 06.07.2018 ora 10.00.

Oferta va fi întocmită cu respectarea prevedereilor din caietul de sarcini şi va însoţită de actele de identificare ale societăţii (CUI, statut, etc.). Ofertele se vor depune în plic închis la sediul Primăriei Oraşului Eforie din Eforie Sud, str. Progresului nr. 1.

Criteriul de atribuire al contractului este “cel mai bun raport calitate preţ”.

Relatii suplimentare se pot solicita la email secreteriat@primariaeforie.ro, în scris la adresa Primăria Oraşului Eforie, Eforie Sud str. Progresului nr. 1 sau la telefon 0241748633 int. 141.

Anunțul curent face parte din : Achizitii Publice
Sari la conținut