Achizitii Publice

Răspuns la solicitare de clarificări nr. 1

Solicitarea de clarificări nr. 1 primită în data de 21.05.2020: “in vederea participării la licitaţia publică de atibuire a contractului de salvamar din sezonul estival 2020 în oraşul Eforie, după luarea la cunoştinţă a caietului de sarcini cu nr. inreg. 10028/18.05.2020 publicat în SICAP în cadrul anunţului cu numărul ADV114719, vă rugam sa ne puneţi la dispoziţie numărul contului de depunere a garanţiei de participare”. Răspuns: În cadrul anunţului tip “Anexa 2” publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub nr. ADV1147919 la rubrica “Condiţii de participare” sunt specificate “garanţie de participare şi cerinţe minime conform documentaţiei de atribuire” iar la rubrica “Informaţii suplimentare” este specificată pagina de internet a autorităţii contractante …

citește mai mult

Procedura proprie achizitii servicii de salvare acvatica si posturi de prim ajutor

Servicii de salvare acvatică-salvamari şi posturi de prim ajutor. Cantitatea totala: 22 posturi de observare, două baze de salvare nautică şi două posturi de prim ajutor. Dotarea cu personal se va realiza în conformitate su cerintele şi standardele legale în vigoare. Durata maximă a contractului este de 115 de zile, cu începere de la data emiterii Ordinului de începere a executării contractului (nu mai devreme de 8 iunie 2020) şi până la data de 30 septembrie 2020 inclusiv. Programul zilnic de lucru este 8.00 – 19.00 cu excepţia a 31 de zile, respectiv perioada 15 iulie – 14 august inclusiv când programul zilnic este 08.00-20.00 …

citește mai mult

Comunicat Achizitii Publice

Avand in vedere Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, precum si instituirea starii de urgenta prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.212 din 16 martie 2020, Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale …

citește mai mult

Anuntul de Intentie pentru Servicii de Inregistrare Cadastru Sistematic si Caietul de Sarcini Aferent

Avand in vedere activitatea specifica din cadrul Orasului Eforie se intentioneaza achizitionarea de servicii de cadastru pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din sectorul cadastral nr.8 de pe teritoriul UAT Eforie ,cod CPV 71354300-7 …

citește mai mult

Rezultat procedura salvamar

U.A.T. Orasul Eforie comunica rezultatul la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica: Prestarea serviciilor de salvare acvatica (..) si posturi de prim ajutor (..) – comisia de evaluare a stabilit ca fiind castigatoare Oferta nr. …

citește mai mult

Anunt achizitie servicii salvamar

UAT Oraşul Eforie a demarat procedura simplificată proprie pentru achiziţia publică de servicii de salvare acvatică (cod CPV 752520000-7 servicii de salvare) şi posturi de prim ajutor (cod CPV 85100000-0 servicii de sănătate). Anunţul pentru achiziţia publică a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub numărul ADV1076959/07.05.2019. Data limită pentru depunerea ofertelor este 17 mai 2019 ora 12.00 …

citește mai mult

Anunt Achizitie Servicii de Paza

UAT Oraşul Eforie a demarat procedura simplificată proprie pentru achiziţia publică de servicii de pază (cod CPV 79713000 – 5) şi de servicii de supraveghere (cod CPV 79714000-2). Anunţul pentru achiziţia publică a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub numărul ADV1019661/21.06.2018 Data limită pentru depunerea ofertelor este 28 iunie 2018 ora 12.00 …

citește mai mult

Anunt Public

UAT Oraşul Eforie a demarat procedura simplificată proprie pentru achiziţia publică de servicii de salvare acvatică (salvamar) – CPV 75252000-7 “servicii de salvare” şi posturi de prim ajutor – CPV 85100000-0 “servicii de sănătate”. Anunţul pentru achiziţia publică a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub numărul ADV1015618/06.06.2018 …

citește mai mult

Anunț de intenție

Primaria Eforie implementeaza proiectul cu titlul “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de utilitate publica pentru valorificarea atractiilor turistice in Orasul Eforie” SMIS 112734 Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 7, PI 7.1 …

citește mai mult

ANUNT

Avand in vedere activitatea specifica din cadrul Orasului Eforie se intentioneaza achizitionarea unor servicii de informare, publicitate si promovare pentru proiectul cu titlul “Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, Oraşul Eforie” finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin …

citește mai mult

Anunt

Avand in vedere activitatea specifica din cadrul Orasului Eforie se intentioneaza achizitionarea unor servicii de informare, publicitate si promovare pentru proiectul cu titlul “Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, Oraşul Eforie” finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a …

citește mai mult

Anunt

Avand in vedere activitatea specifica din cadrul Orasului Eforie se intentioneaza achizitionarea unor servicii de informare, publicitate si promovare pentru proiectul cu titlul “Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, Oraşul Eforie” finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin …

citește mai mult

Sari la conținut