Informare Contribuabili

rezultat contestatie proba interviu- concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant Compartiment Stare Civila

 

Rezultatul contestatiei la proba interviu  a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta  de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul  Compartimentului Stare Civila

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului care a formulat contestatia Functia  pt care candideaza Punctaj obtinut Rezultatul contestatiei
1 Stoian Nicoleta Inspector, clasa I, grad profesional  debutant           44 CONTESTATIE RESPINSA

 

 

 

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat azi, 16.09.2019, ora 14.10, la sediile institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1  si la cel din str Avram Iancu nr 3

rezultatul probei interviu – concurs recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Stare Civila

                                                                                                                                                                                                                                                                    nr 24415/12.09.2019

                                                                                                                                             Rezultatul probei  interviu

 a concursului  organizat pentru ocuparea funcţiei publice  de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul  Compartimentului Stare Civila- SPCLEP EFORIE

 

Nr crt Functia  pt care

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj obtinut Rezultatul

ADMIS / RESPINS

1 Stoian Nicoleta 45.33 RESPINS

 

 

 

  • Se poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatului la locul desfasurarii concursului, sub sanctiunea decaderii  din acest drept , conform art. 618 alin (16) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  si art 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare. Contestatia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

Afisat azi, 12.09.2019, ora 15.10, la sediile institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1  si Avram Iancu nr 3

 

 Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant- Compartiment Stare Civila

Nr 24133/10.09.2019

Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea funcţiei publice  de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul  Compartimentului Stare Civila- SPCLEP EFORIE

 

Nr crt Functia  pt care

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj obtinut Rezultatul

ADMIS / RESPINS

1 Anghel Andra Camelia 22.33 RESPINS
2 Bulagea Stefana-Manuela 17.00 RESPINS
3 Bujor Nicoleta 41.66 RESPINS
4 Cristu Greta- Alina RESPINS- neprezentat
5 Ghiță Daniela 33.33 RESPINS
6 Iancu Valentin Adrian —- RESPINS-neprezentat
7 Moise Georgiana 23.33 RESPINS
8 Nenciu Georgiana Simona 39.00 RESPINS
9 Peneoașu Seniz —- RESPINS – Neprezentat
10 Sărăcilă Octavia 30.66 RESPINS
11 Stoian Nicoleta 51.00 ADMIS
12 Văduva Niculina-Alina —– RESPINS- neprezentat

 –Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 618 alin (15) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  si art 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

-Candidatii declarati ADMIS vor sustine proba interviu in data de 12.09.2019 ora 13.30

  Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de ececutie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant– Compartiment Stare Civila-S.P.C.L.E.P Eforie

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional  debutant din cadrul Compartimentului Stare Civila- SPCLEP Eforie -din  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Bulagea Stefana-Manuela ADMIS  
2 Văduva Niculina-Alina ADMIS  
3 Moise Georgiana ADMIS  
4 Cristu Greta- Alina ADMIS  
5 Stoian Nicoleta ADMIS  
6 Anghel Andra Camelia ADMIS -cu mentiunea  ca declaratia prevazuta in locul cazierului judiciar sa fie inlocuita cu cazierul judiciar  in termenul prevazut de art 49 alin (4) din HG 611/2008, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

 

7 Nenciu Georgiana Simona ADMIS  
8 Sărăcilă Octavia ADMIS  
9 Ghiță Daniela ADMIS  
10 Bujor Nicoleta ADMIS  
11 Peneoașu Seniz ADMIS  
12 Iancu Valentin Adrian ADMIS -cu mentiunea  ca declaratia prevazuta in locul cazierului judiciar sa fie inlocuita cu cazierul judiciar  in termenul prevazut de art 49 alin (4) din HG 611/2008, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

 

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.09.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie din str Avram Iancu nr 3
Skip to content