Anunt

In vederea indeplinirii indicatorilor privind sustenabilitatea proiectului cu titlul „Calificare pentru turismul romanesc” – Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniu Major de Interventie 5.1., Cod contract POSDRU 100/5.1./78067, Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Eforie recruteaza persoane fara loc de munca in vederea formarii profesionale in meseriile de barman/ospatar, bucatar si receptioner. Dosarele de inscriere care vor cuprinde copie carte de identitate, copie diploma de studii, copie certificat de nastere, copie certificat casatorie dupa caz si CV european se vor depune la sediul institutiei din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, Biroul de Relatii cu Cetatenii. Termenul limita de depunere a dosarelor este 14 aprilie 2017 ora 12.00.

Skip to content