Rezultat proba scrisa concurs recrutare inspector

Rezultatul probei scrise la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Colectare Taxe si Impozite
 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1 M.  C-D

          562/12.01.2021

35,83 RESPINS
2  M. C.

          787/14.01.2021

12,33 RESPINS
3  C. M.-A

          1285/20.01.2021

27,33 RESPINS
4  P.  S.

          1290/20.01.2021

21,83 RESPINS
5 A. E-A.

         1574/25.01.2021

20 RESPINS
6 B. S.-M.

         1599/25.01.2021

neprezentat RESPINS
7 C. G- A.

          1642/26.01.2021

neprezentat RESPINS
8 H. N.-A

          1732/26.01.2021

60,83 ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 15.02.2021, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 4

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 10.02.2021, ora 16.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din str Avram Iancu nr 3

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut