Rezultat selectie dosare – concurs recrutare inspector

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Colectare Taxe si Impozite

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 M.  C-D

562/12.01.2021

ADMIS  
2  M. C.

 787/14.01.2021

ADMIS   -cu mentiunea  ca declaratia prevazuta in locul cazierului judiciar sa fie inlocuita cu cazierul judiciar  cel tarziu pana la data si ora organizarii interviului
3  C. M.-A

 1285/20.01.2021

ADMIS  
4  P.  S.

1290/20.01.2021

ADMIS  
5 A. E-A.

1574/25.01.2021

ADMIS   -cu mentiunea  ca declaratia prevazuta in locul cazierului judiciar sa fie inlocuita cu cazierul judiciar  cel tarziu pana la data si ora organizarii interviului
6 B. S.-M.

1599/25.01.2021

ADMIS  
7 C. G- A.

1642/26.01.2021

ADMIS  
8 H. N.-A

1732/26.01.2021

ADMIS  
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.02.2021, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – dinEforie Sud,  str Avram Iancu nr 3
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 03.02.2021, ora 8.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut