ANUNT DE SELECTIE PARTENER PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POIM PRIORITATEA DE INVESTITII OS-4.1 BIODIVERSITATE ACTIUNI DE TIPUL B

Contextul anuntului

UAT Oras Eforie in calitate de posibil partener al proiectului vizand implementarea “PLANULUI DE MANAGEMENT AL ROSCI0197 PLAJA SUBMERSA EFORIE NORD-EFORIE SUD” finantat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”, face publica procedura de selectie a partenerului lider conform prevederilor Ghidului Solicitantului prin care liderul de parteneriat va fi întotdeauna custodele/administratorul ariilor naturale protejate (Capitolul 1.4 B ).

Principalele activitati , bugetul , minime conditii pentru partener

Activitatile proiectului vizeaza implementarea setului de actiuni eligibile prevazute in Ghidul Solicitantului Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” precum si planul de activitati prevazute in masurile “PLANULUI DE MANAGEMENT AL ROSCI0197 PLAJA SUBMERSA EFORIE NORD-EFORIE SUD”.

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” bugetul maxim alocat masurilor de tip “B” este de 10.000.000 euro.

Partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de natură instituţională şi legală

 

  1. Partenerul este o persoană juridică, entitate constituită conform legii, înregistrată în România. Organizaţiile neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) /institute de cercetare / universităţi / muzee au prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii, dacă nu au calitate de custode/administrator.

 

  1. Partenerul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
  • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
  • este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducere a afacerilor de un administrator judiciar sau suspendarea activităţilor sale comerciale;
  • nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
  • solicitantul/partenerul inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
  • solicitantul/partenerul inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
  • (pentru societăţi comerciale și alte entități care derulează activități economice) este o întreprindere aflată în dificultate în sensul prevederilor art. 2 punctul 18 din Regulamentul nr. 651/2014 al CE, şi anume:

(i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;

(ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

 

  • Partenerul probeaza calitatea de custode al ariei protejate “Plaja submersa Eforie Nord-Eforie Sud” si isi asuma rolul de lider de parteneriat conform cerintelor Ghidului Solicitantului Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”.

 

Entitatile interesate care indeplinesc conditiile mai sus mentionate, vor transmite catre UAT Oras Eforie o scrisoare de intentie privind incheierea parteneriatului in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt de intentie.

INFORMARE LOCUITORI

Conform notificării primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” Constanţa, în data de 18.01.2018 în intervalul orar 10.15-16.00, Oraşul Eforie se află sub cod portocaliu – intensificări ale vântului cu rafale de 70-85 km/oră, ninsoare viscolită, vizibilitate sub 50 de metri.

Primaria Eforie a constituit, pe perioada codului portocaliu, o echipa operativă de intervenţie cu scopul de a identifica si remedia eventualele avarii produse de timpul nefavorabil. Vă rugăm să semnalaţi orice situaţii care reclamă prezenţa noastră la numerele de telefon ale Dispeceratului Poliţiei Locale Eforie, respectiv 0241 748 116 şi 0728 281 870, pentru a putea interveni în timp util.

Deja trei stalpi de electricitate au fost dărâmaţi, în acest caz fiind anunţat dispeceratul Enel. Au fost deteriorate acoperişurile de la locuinţele sociale ANL Eforie Sud şi blocurile ANL Eforie Nord. Totodată, echipe speciale ale Primariei Eforie au degajat arborii dislocati de vantul puternic. Avariile au afectat partial alimentarea cu electricitate, in prezent lucrandu-se la restabilirea furnizarii energiei electrice. Nu au fost consemnate victime din randul locuitorilor oraşului.

Ţinând cont de faptul că s-ar putea prelungi intervalul de cod portocaliu, Primăria Oraşului Eforie îndeamnă cetăţenii oraşului Eforie la prudenţă în ceea ce priveşte deplasările pietonilor precum şi atenţionează conducătorii auto să nu parcheze automobilele în  imediata vecinătate a copacilor şi a stâlpilor.

 

Vă mulţumim!

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL ÎN PRIMA PARTE A ANULUI 2018

Primăria Oraşului Eforie anunţă contribuabilii că încasarea impozitelor şi taxelor  locale se va realiza începând cu data de 15 ianuarie 2018, motivat de faptul că, până la această dată, se va realiza actualizarea bazelor de date.

 

Pentru definitivarea operaţiunilor de inventariere anuală a patrimoniului, până la data de 15 ianuarie 2018, programul de lucru cu publicul se va realiza zilnic în intervalul orar 10.00-12.00.

 

Până la data de 15.01.2018 se suspendă toate audienţele acordate cetăţenilor – persoanele care au deja programare vor fi reprogramate ulterior datei de 15 ianuarie 2018, cu respectarea ordinii înscrierilor.

 

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Anunt important!

Incepand cu anul viitor, dupa data de 15 ianuarie 2018, toate taxele specifice activitatilor funerare, prevazute in HCL nr.155/10.09.2013, se vor incasa de catre Primaria Orasului Eforie, prin intermediul Directiei Economice, in valorile stabilite.

In acest sens, vor fi luate toate masurile ce se impun pentru colectarea chiriilor si a celorlalte obligatii de plata specifice activitatii funerare.

Termenul scadent pentru taxa de ,,Intretinere cimitir” este data de 31.03.2018.

Skip to content