ÎNSCRIERE ÎN CREȘĂ pentru anul 2021 — 2022

NUMĂR DE LOCURI ALOCATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 -2022:

* GRUPA MIJLOCIE (de la 1 la 2 ani) -15 locuri
* GRUPA MARE (de la 2 la 3 ani ) – 15 locuri

Perioada de reînscriere : 14 iunie — 25 iunie 2021

Reînscrierea se va face la sediul Cresei Oras Eforie.
* LUNI -VINERI : 8.00 – 17.00

Doar pentru copiii care sunt înscriși în creșă în anul 2020 —2021.

Perioada de înscriere : 05 iulie – 23 iulie 2021

DOAR PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ TEL. 0241 748 540 (L-V 10.00- 15.00)

Programările telefonice pentru depunerea dosarelor se vor face începând cu data de 28 iunie 2021
Pentru copiii nou veniți în creșă.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face

a) În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (copii de 2 până la 3 ani), grupa mijlocie ( copii de la 1 până la 2 ani);

b) În limita locurilor rămase și, dacă este cazul,pe baza criteriilor generale de departajare, care se aplică dacă sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri (apropierea de domiciliul copiilor, existența unui frate/ a unei surori al/a copilului înmatriculat/ă deja în creșă, părinte unic întreținător de familie, existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului);

c) Criteriile generale și specifice vor fi aprobate de comisia desemnată în cadrul creșei până la data de soluționare a dosarelor, 29 iulie 2021.

Înscrierea/ Reînscrierea se va face pe baza completării cererii — tip de către părinți/tutori/susținători legali.

Datele cu caracter personal ce se regăsesc în cererea de reînscriere/înscriere în creșă, sunt folosite strict în vederea realizării dosarului personal al copilului, nefiind transmisibile către terțe instituții.

Sunt înscriși copiii cu vârsta 1 și 2 ani ( împliniți după 1 Septembrie 2021), fără a depăși vârsta de 3 ani.

Acte necesare înscrierii depuse la dosar :

– Dosar cu șină;
– Cerere — tip;
– Certificat de naștere al copilului — copie;
– Copie Cl părinți/ reprezentanți legali;
– Adeverință de salariu de la locul de muncă al ambilor părinți.

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut