Anunt Intentie Management

Servicii consultanta in management de proiect “REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD,CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE” finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 …

Anunt

Obiectul contractului: servicii de informare si publicitate a proiectului cu titlul “REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE” – Cod SMIS 124011 …

Comunicat SMIS 125841

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea în data de 24.04.2020 a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul “Înființarea Centrului de excelență – Carmen Sylva – pentru servicii educaționale, culturale și recreative integrate și îmbunătățirea spațiilor publice urbane în Eforie Sud”, cod SMIS 125841 …

Comunicat SMIS 125840

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea în data de 24.04.2020 a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul “ÎNFIINȚAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCAȚIONALE ȘI RECREATIVE – ION MOVILĂ – ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN EFORIE NORD” , cod SMIS 125840 …

Anunt

Serviciul de dirigentie de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții “INFIINTAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD”, finantat in cadrul …

Anunt

Serviciul de dirigentie de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții “INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA – SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD”, finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 13: SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B …

Anunt Intentie

Serviciul de verificare tehnica de calitate a proiectului cu titlul “INFIINTAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD” finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 13: SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE; OBIECTIV SPECIFIC: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA …

Anunt Intentie

Serviciul de verificare tehnica de calitate a proiectului cu titlul “INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA – SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD” finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 13: SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE; OBIECTIV SPECIFIC: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA …

Anunt

Servicii de consultanta in managementul proiectului “Infiintarea Centrului de Excelenta – Carmen Sylva – pentru Servicii Educationale, Culturale si Recreative Integrate si Imbunatatirea Spatiilor Publice Urbane in Eforie Sud” finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 13: Sprijinirea Regenerarilor Oraselor Mici si Mijlocii I; Prioritatea De Investiții 9b: Promovarea Incluziunii Sociale, Combaterea Sărăciei Și A Oricărei Forme De Discriminare; Obiectiv Specific: Îmbunătăţirea Calităţii Vieţii Populaţiei În Oraşele Mici Şi Mijlocii Din România…

Sari la conținut