Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetăţenilor din oraşul Eforie

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea în data de 01.02.2019 a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul ”Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetăţenilor din oraşul Eforie ”, cod MySMIS 118318. Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar…

Imbunatatirea eficacitatii organizationale a Primariei orasului Eforie

mbunatatirea eficacitatii organizationale a Primariei orasului Eforie Valoare proiect :410.794,88 LEI Fondul Social European in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, DMI 1.3 Imbunatatirea eficacitatii organizationale ; Cod SMIS 15312; Contract de finantare din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative nr.212/02.11.2010- Ministerul Administratiei si Internelor …

Skip to content