„ Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – lacul Belona, orașul Eforie” SE/CT/2016/7/7.1/1/19/10.11.2016

Proiectul „ Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – lacul Belona, orașul Eforie” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către U.A.T. Oraș Eforie și are o valoare totală de 20.834.232,40 lei, din care 20.274.878,92 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar al Programului.

Obiectivul general al proiectului de finanțare

Valorificarea resurselor turistice naturale specifice stațiunii balneoclimaterice Eforie în vederea sprijinirii creșterii economice a zonei și a unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă.
Proiectul ”Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, orașul Eforie” vizează amenajarea în scop turistic a Lacului Belona din Eforie Nord, respectiv curățarea, ecologizarea și decolmatarea lacului, amenajarea malurilor, crearea de alei pietonale și platforme dotate cu mobilier urban, amenajări peisagere, construcția unei piste de bicicliști, foișor – turn belvedere, dezvoltarea iluminatului public, în vederea atragerii de turiști în stațiunea balneoclimaterică Eforie și creșterea numărului mediu de salariați în stațiune.
Contract de finanțare semnat în data de 08.08.2017.

Date contact ale beneficiarului: U.A.T. Oraș Eforie, str. Progresului nr.1 Eforie Sud, Județ Constanța
Telefon/Fax: 0241/748.633 0241/748.979 email: secretariat@primariaeforie.ro
Persoana de contact: CREȚU CECILIA Telefon/Fax: 0241/748.633 0241/748.979 email: ceciliacretu@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Vedeti aici documentul oficial

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii conexe de utilitate publică în scopul creșterii competitivității destinațiilor turistice în Stațiunea Eforie Sud

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea în data de 12.12.2018 a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul ”Modernizarea și reabilitarea infrastructurii conexe de utilitate publică în scopul creșterii competitivității destinațiilor turistice în Stațiunea Eforie Sud ”, cod SMIS 120220.

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de Investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice precum și Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării”.

Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear prin: Modernizarea infrastructurii rutiere și a utilităților din corpul drumului, Crearea unei piste de biciclete, Amenajarea de trotuare/alei/trasee pietonale, Creșterea suprafeței de spațiu verde amenajată; Creșterea numărului de vizitatori străini în stațiunea balneoclimaterică Eforie cu peste 20% pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiției, fața de anul anterior depunerii Cererii de finanțare, ca urmare a implementării proiectului de finanțare; Realizarea unei campanii de informare și promovare a obiectivului turistic amenajat, conform celor prezentate in studiul de marketing. Perioada de implementare a proiectului este de 49 de luni.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 22.568.009,05 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.182.807,69 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național este de 2.933.841,17 lei.

Pentru informaţii suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm să contactaţi Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie la tel. 0241748633, fax 0241748979, e-mail: secretariat@primariaeforie.ro, persoana de contact dna. Cecilia Crețu.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Vedeti documentul oficial aici

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică pentru valorificarea atracțiilor turistice în Orașul Eforie

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea în data de 26.03.2018 a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică pentru valorificarea atracțiilor turistice în Orașul Eforie”, cod SMIS 112734.

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de Investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.

Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, precum și crearea, extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților, prin: creșterea suprafeței de spații deschise reabilitate în stațiuni turistice, creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin, creșterea numărul mediu de salariați în stațiunile turistice, modernizarea infrastructurii rutiere și a utilităților din corpul drumului, crearea unei piste de biciclete, modernizarea sistemului de iluminat public, amenajarea de trotuare/alei/trasee pietonale și creșterea suprafeței de spațiu verde amenajată. Perioada de implementare a proiectului este de 53 de luni.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 21.965.417,46 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 18.666.123,90 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național este de 2.854.818,94 lei.

Pentru informaţii suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm să contactaţi Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie la tel. 0241748633, fax 0241748979, e-mail: secretariat@primariaeforie.ro, persoana de contact dna. Cecilia Crețu.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Vedeti documentul oficial aici

Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetăţenilor din oraşul Eforie

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea în data de 01.02.2019 a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul ”Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetăţenilor din oraşul Eforie ”, cod MySMIS 118318.

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării masurilor de reducere a zgomotului”.

Obiectivul general al proiectului vizează reconversia a cinci terenuri degradate de pe raza teritorială a Orașului Eforie în scopul reducerii poluării aerului, promovării măsurilor de reducere a zgomotului, a revitalizării zonelor urbane prin transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Obiectivul general al proiectului răspunde Obiectivului specific al priorității de investiție POR 5.2 – prin reconversia și refuncționalizarea a 5 terenuri neutilizate din mediul urban, aflate in proprietatea privată a UAT Orașul Eforie, cu o suprafată individuală de peste 1000 mp și transformarea lor în zone de agrement cu acces liber pentru comunitate în vederea revitalizării zonelor urbane aflate în stare de degradare si neutilizare și a creșterii suprafețelor verzi, concomitent cu îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

Obiectivul specific al proiectului prevede reconversia terenurilor degradate în suprafață de 32248 mp situate în Strada Republicii, Strada Pescarilor, Strada Traian – Str. 23 August, Strada Albatrosului și Strada Siretului.

Valoarea totală a proiectului este de 21.822.415,48 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 18.311.606,94 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național este de 2.800.598,69 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 65 de luni, respectiv de la 21.09.2016 până la 31.01.2022

Vedeti aici documentul oficial

Imbunatatirea eficacitatii organizationale a Primariei orasului Eforie

Imbunatatirea eficacitatii organizationale a Primariei orasului Eforie

Valoare proiect :410.794,88 LEI

 • Fondul Social European in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative,  DMI 1.3 Imbunatatirea eficacitatii organizationale ; Cod SMIS 15312; Contract de finantare din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative nr.212/02.11.2010- Ministerul Administratiei si Internelor,
 • VALOARE TOTALA PROIECT – 410.794,88 LEI
 • VALOARE ELIGIBILA NERAMBURSABILA FSE – 349.175,65 LEI
 • VALOARE ELIGIBILA NERAMBURSABILA DIN BUGETUL NATIONAL – 53.403,33 LEI
 • COFINANTARE ELIGIBILA A BENEFICIARULUI – 8.215,90 LEI
 • Urmând aceste două direcţii, principalele schimbări semnificative la nivelul activităţii Primăriei Oraşului Eforie sunt:
 • Îmbunătăţirea serviciilor administraţiei publice prin transmiterea către angajaţii Primăriei, într-o manieră planificată şi structurată, a unor informaţii de interes ridicat pentru posturile actuale şi orientarea cu privire la modul în care trebuie aceştia să-şi îndeplinească sarcinile specifice determinate de nevoile şi obiectivele instituţiei conform Strategiei de Dezvoltare Administrativă a Primăriei Oraşului Eforie 2010-2015;
 • Îmbunătăţirea controlului activităţilor prin comunicare eficientă, pentru reducerea timpului de rezolvare al sarcinilor;
 • In cadrul proiectului, finalizat in luna ianuarie 2012, au fost instruiti un numar de 57 de functionari publici care au primit diplome pentru specializarile de expert achizitii publice, manager financiar, lucru in echipa, inspector resurse umane, limba engleza in administratia publica locala, ECDL, Lucru in echipa, Comunicare interpersonala, dezvoltare durabila in administratia publica, Egalitate de sanse in administratia publica, Calitate si sisteme de management in administratia publica.
 • Proiectul de finanțare are ca obiectiv general Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei actului administrativ în cadrul Primariei Oraşului Eforie in scopul Consolidarii capacităţii susţinute de training prin organizarea unui program de formare profesională a angajaţilor Primăriei Oraşului Eforie. Grupul ţintă al proiectului“Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a Primăriei Oraşului Eforie” este reprezentat de:
 • Primăria Oraşului Eforie ca autoritate a administraţiei publice locale care furnizează  servicii publice către comunitatea locală din oraşul Eforie.
 • Personalul angajat în cadrul Primăriei Eforie
 • Creşterea cu 1 a numărului de instituţii ale Administraţiei Publice Locale (APL) din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est care au organizat până la finalul anului 2012 un program de formare profesională pentru angajaţi;
 • Organizarea a 260 de zile participant la instruire (număr de participanţi x zile de instruire / participanţi);
 • Creşterea nivelului de instruire al personalului din cadrul Primăriei Oraşului Eforie până la finalul anului 2012.
Skip to content