Anunt

Serviciul de dirigentie de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții “INFIINTAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD”, finantat in cadrul …

Anunt

Serviciul de dirigentie de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții “INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA – SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD”, finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 13: SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B …

Anunt Intentie

Serviciul de verificare tehnica de calitate a proiectului cu titlul “INFIINTAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD” finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 13: SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE; OBIECTIV SPECIFIC: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA …

Anunt Intentie

Serviciul de verificare tehnica de calitate a proiectului cu titlul “INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA – SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD” finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 13: SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE; OBIECTIV SPECIFIC: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA …

Anunt

Servicii de consultanta in managementul proiectului “Infiintarea Centrului de Excelenta – Carmen Sylva – pentru Servicii Educationale, Culturale si Recreative Integrate si Imbunatatirea Spatiilor Publice Urbane in Eforie Sud” finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 13: Sprijinirea Regenerarilor Oraselor Mici si Mijlocii I; Prioritatea De Investiții 9b: Promovarea Incluziunii Sociale, Combaterea Sărăciei Și A Oricărei Forme De Discriminare; Obiectiv Specific: Îmbunătăţirea Calităţii Vieţii Populaţiei În Oraşele Mici Şi Mijlocii Din România…

ANUNT

Obiectul contractului: servicii de informare si publicitate a proiectului cu titlul “INFIINTAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD” finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 13: SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE; OBIECTIV SPECIFIC: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA – Cod SMIS 125841; Contract de finantare nr.5365 din 04.05.2020 …

ANUNT

Obiectul contractului: servicii de informare si publicitate a proiectului cu titlul “INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA – SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD” finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 13: SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE; OBIECTIV SPECIFIC: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA …

„ Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – lacul Belona, orașul Eforie” SE/CT/2016/7/7.1/1/19/10.11.2016

Proiectul „ Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – lacul Belona, orașul Eforie” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către U.A.T. Oraș Eforie și are o valoare totală de 20.834.232,40 lei, din care 20.274.878,92 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar al Programului …

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii conexe de utilitate publică în scopul creșterii competitivității destinațiilor turistice în Stațiunea Eforie Sud

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea în data de 12.12.2018 a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul ”Modernizarea și reabilitarea infrastructurii conexe de utilitate publică în scopul creșterii competitivității destinațiilor turistice în Stațiunea Eforie Sud ”, cod SMIS 120220 …

Sari la conținut