Informare

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea în data de 01.02.2019 a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul ” Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetăţenilor din oraşul Eforie ”, cod SMIS 118318.

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.2 – „Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului”.

Obiectivul general al proiectului

Reconversia a cinci terenuri degradate de pe raza teritoriala a Orasului Eforie in scopul reducerii poluarii aerului, promovarii masurilor de reducere a zgomotului, a revitalizarii zonelor urbane prin transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate. Obiectivul general al proiectului raspunde Obiectivului specific al prioritatii de investitie POR 5.2 – prin reconversia si refunctionalizarea a 5 terenuri neutilizate din mediul urban, aflate in proprietatea privata a UAT Orasul Eforie, cu o suprafata individuala de peste 1000 mp si transformarea lor in zone de agrement cu acces liber pentru comunitate in vederea revitalizarii zonelor urbane aflate in stare de degradare si neutilizare si a cresterii suprafetelor verzi, concomitent cu îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

Reconversia terenurilor degradate in suprafata de 32248 mp situate in Strada Republicii, Strada Pescarilor,  Strada Traian – Str. 23 August, Strada Albatrosului si Strada Siretului, transformarea lor in zone de agrement si relaxare cu dotari adecvate si acces nelimitat pentru comunitatea locala.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 21.822.415, 48 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 18.311.606,94 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național este de 2.800.598,69 lei.

 

În prezent, cele cinci terenuri sunt spații urbane degradate, vacante sau neutilizate, aflate în stare de paragină, stare instalată în absența unor funcțiuni care să le constituie drept zone dedicate comunității; de asemenea, lipsa activităților de îmbunătățire a stării fizice a acestora – îngrijire, salubrizare, toaletare – a accentuat dezinteresul pentru aceste terenuri.

Reconversia și reutilizarea terenurilor abandonate și transformarea lor în zone de agrement și recreere pentru populație (parcuri, scuaruri) are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viată a cetățenilor, principalele rezultate preconizate fiind creșterea suprafețelor plantate la nivelul localității, satisfacerea nevoii de agrement, recreere și prezența în aer liber a populației urbane, reducerea nivelului de poluare, precum și îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

Măsurile care vor fi propuse prin proiect vor fi adaptate contextului și dimensiunii fiecărui teren. Se urmărește obținerea unor spații urbane de calitate superioară, atât prin tipurile de activități care vor fi introduse, cât și prin echilibrarea  materialelor, texturilor și cromaticii.

În toate situațiile în care declivitatea terenurilor prezintă dificultăți persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi corectate prin intervențiile propuse.

Pentru cele cinci terenuri care alcătuiesc obiectul proiectului, se propun intervenții de reabilitare vizuală, reconversie funcțională și reutilizare, pentru transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate, dar și pentru turiști.

 

rezultat interviu- politist local, clasa I, grad profesional debutant-Serviciul Politie Locala

Rezultatul  probei interviu a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Politie Locala  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 COCOS ADELINA ILEANA 70 ADMIS

 Candidatii nemultumiti de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 23.01.2019, ora 15.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1 si la sediul desfasurarii probesi scrise (Directie Economica- Eforie Sud, str Avram Iancu nr 3

Rezultat final concurs functie publica de inspector, clasa I, debutant-Compartiment Contracte si Proceduri Achizitii

Rezultatul  final al concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Contracte si Proceduri  Achizitii  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final  obtinut Rezultatul
1 CĂRĂULEANU IONUT BOGDAN 0 RESPINS
2 BADEA IRINA 136.66 RESPINS
3 SOFRONIE IRINA 18.66 RESPINS
4 TRANDAFIR ALEXANDRU 0 RESPINS
5 DODE ALEXANDRU-IULIAN 18 RESPINS
6 LAZĂR ANDREEA RAMONA 9 RESPINS
7 RAPOTAN MIHAELA 147.66 ADMIS
8 DĂNĂILĂ MARCEL 0 RESPINS
9 NISTOR IOANA-ANDREEA 0 RESPINS
10 ROGOJINĂ ANDREEA 139.32 RESPINS

 

 

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

 

rezultat interviu- inspector, clasa I, grad profesional debutant -Compartiment Contracte si Proceduri Achizitii

 

Rezultatul  probei interviu al

concursului  organizat pentru ocuparea unei  funcţii publice  de executie vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional  debutant din cadrul  Compartimentului Contracte si Proceduri Achizitii   din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul  probei
1 Rogojina Andreea 73.66 ADMIS
2 Rapotan Mihaela 96.00 ADMIS
3 Badea Irina 83.00 ADMIS

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Afişat astăzi, 18.01.2018, ora 9.50., la sediul  Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs

rezultat interviu-post inspector de specialitate debutant la Centrul National De Informare si Promovare Turistica

Rezultatul probei interviu la

concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual  vacant de executie de  inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol- Compartiment Sustenabilitate proiecte cu finantare europeana- proiect Centrul  National de Informare si Promovare Turistica oras Eforie Sud

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj Obtinut Rezultat
1. SPIRIDON LUIZA GEORGETA 38.33 RESPINS
4 ALESTAR CLAUDIA GABRIELA 21.33 RESPINS
5 PAULENCO CARMEN-ANDREEA 84.00 ADMIS

 

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi   lucratoare de  la  data afişarii, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale  si a criteriilor de promovare  in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a persionalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

  • Afişat astăzi, 18.01.2019, ora 09.30, la sediul Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

 

Secretar al Comisiei de concurs:

Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultatul probei scrise – concurs inspector, clasa I, debutant Compartiment Contracte si Proceduri Achizitii

Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Contracte si Proceduri  Achizitii  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul
1 CĂRĂULEANU IONUT BOGDAN NEPREZENTAT RESPINS
2 BADEA IRINA 53.66 ADMIS
3 SOFRONIE IRINA 18.66 RESPINS
4 TRANDAFIR ALEXANDRU NEPREZENTAT RESPINS
5 DODE ALEXANDRU-IULIAN 18 RESPINS
6 LAZĂR ANDREEA RAMONA 9 RESPINS
7 RAPOTAN MIHAELA 51.66 ADMIS
8 DĂNĂILĂ MARCEL NEPREZENTAT RESPINS
9 NISTOR IOANA-ANDREEA NEPREZENTAT RESPINS
10 ROGOJINĂ ANDREEA 65.66 ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine  interviul în data de 17.01.2019, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

  

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

 

Skip to content