rezultat selectie dosare examen promovare in clasa

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul   organizat pentru promovarea în  clasă pentru funcționarii din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Primaria Orașului  Eforie

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 B. A-D Nr inreg. 33826/08.12.2023 ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 20.12.2023, ora 12.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

    

 

Afisat azi, 12.12.2023, ora 9.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

 

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Anunțul curent face parte din : Concursuri Anunt Public
Sari la conținut