A N U N Ț

privind organizare licitație publică pentru selectare evaluator

Nr. 27 / 15.12.2023

 

   În temeiul art. 7 alin. (1) lit. b) și lit. c), a art. 8 alin. (1) din Legea nr. 550 / 2002 precum și a art. 3 din HG nr. 1341 / 2002, precum și a Procesului verbal nr. 19 / 14.12.2023 al comisiei constituite prin Dispoziția Primarului nr. 102/10.03.2021, in temeiul Legii nr. 550/2002,

   Comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale organizează licitație publica deschisă pentru selectare evaluator ANEVAR in vederea stabilirii unui preț minim de vânzare pentru un număr de 9 de spatii comerciale conform Legii nr. 550/2002.

   Evaluarea va fi efectuată in scopul vânzării spatiilor comerciale si a terenului aferent (unde este cazul) conform Legii nr. 550/2002 având in vedere GEV 630.

   Ofertele de evaluare trebuie să cuprindă o prezentare succinta a evaluatorului, experiența in domeniu, termenul de predare a rapoartelor de evaluare si prețul solicitat.

   Ofertele se vor depune la Primaria Oraşului Eforie, str. Progresului, nr. 1, oraș Eforie, loc. Eforie Sud in perioada 18.12.2023 – 31.12.2023, iar licitația se va desfășura pe 05.01.2024, ora 10:00.

PREȘEDINTE COMISIE,

Daniel MANEA

Întocmit / Redactat

SECRETAR COMISIE

Gabriel PREOTEASA


ROMÂNIA, jud. Constanţa, Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, tel. 0241 748149, fax 0241 748979

Anunțul curent face parte din : Anunt Public Licitatii Imobiliare
Sari la conținut