Impozite si taxe 2019

Comunicat Direcţia Economică

Vă informăm că, începând cu data de 1 ianuarie 2019, se aplică prevederile art. 66 pct. 28 din OUG nr. 114/28.12.2018 [descarcă aici OUG nr. 114/2018] privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, unde se prevede că “[…] în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate […]”.

Rata inflaţiei comunicată de către Ministerul Finanţelor Publice este 1,34.

Nivelurile impozitelor şi taxelor locale precum şi cotele de impozitare aplicabile pentru anul fiscal 2019, calculate potrivit prevederiloR art. 491 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, le găsiţi aici. [descarcă aici impozite şi taxe 2019]

Scutiri şI facilităţI fiscale acordate contribuabililor

La propunerea primarului Şerban Robert Nicolae, Consiliul Local al Oraşului Eforie a aprobat prin HCL nr. 13/30.01.2019 [descarcă aici HCL 13/2019], o serie de măsuri menite să sprijine contribuabilii:

  • Acordarea bonificaţiei pentru plata cu anticipaţia a impozitelor şi taxelor locale la nivelul maxim prevăzut de Codul fiscal, respectiv 10% (în loc de 5 % cum a fost până în 2018 inclusiv);
  • Menţinerea tuturor prevederilor referitoare la scutirile şi facilităţile fiscale acordate [vizualizeaza aici scutiri] prin HCL nr. 202/2015, şi acordarea acestora în aceleaşi condiţii;
  • Menţinerea aceloraşi niveluri pentru taxele speciale prevăzute în HCL nr. 202/2015 şi taxele specifice activităţii funerare, prevazute în HCL nr. 276/2017. [descarcă aici HCL 276/2017].
Sari la conținut