Modalitatile de plata si cuantumul taxei de salubrizare

COMUNICAT

Modalitatile de plata si cuantumul taxei de salubrizare a domeniului public vor fi reanalizate in urmatoarea sedinta a Consiliului Local Eforie in functie categoriile de contribuabili

                Primarul orasului Eforie, Ion Ovidiu Brailoiu a solicitat departamentelor de specialitate din cadrul primariei reanalizarea hotararii aprobate de consilierii locali, privind instituirea taxei de salubritate pentru domeniul public al orasului. Decizia a fost luata in urma consultarilor purtate cu agentii economici si cu cetatenii orasului Eforie, precum si cu unii dintre consilierii locali. In acest sens, pana la prima sedinta de Consiliu Local vor fi identificate modalitati de plata a acestei taxe privind salubrizarea orasului Eforie, pentru a nu afecta prestarea in bune conditii a acestui serviciu deosebit de important.

Taxa de salubritate pentru domeniul public a fost instituita in urma masurilor dispuse de catre auditorii Curtii de Conturi in luna iulie 2014, aceasta taxa fiind prevazuta ca obligatorie de catre legislatia in vigoare. Aceasta taxa va avea ca scop salubrizarea tuturor spatiilor publice, parcurilor, trotuarelor, aleilor de promenada etc., si ea difera de taxa pentru deseurile menajere care se refera la locuintele individuale.

Primaria orasului Eforie face eforturi deosebite pentru a asigura salubrizarea celor doua statiuni la nivelul asteptat de cetateni. Aceste eforturi sunt insa sabotate de o parte dintre agentii economici si chiar dintre turisti, care nu respecta normele elementare de bun simt si de civilizatie si arunca reziduri menajere pe spatiul public.

In acest sens, primarul Ion Ovidiu Brailoiu a tinut sa evidentieze in mod expres aceasta problema la instalarea noului sef al Politiei Locale Eforie. Politistii vor sanctiona toate persoanele fizice sau juridice care nu indeplinesc obligatiile privind strangerea si gestionarea deseurilor in mod corespunzator si le arunca pe spatiul public.

Primaria orasului Eforie roaga cetatenii sa inteleaga necesitatea unui astfel de demers, care este facut in primul rand cu scopul de a avea un oras mai curat, dar si pentru a indeplini o prevedere legala dipusa de catre auditorii Curtii de Conturi.

Totodata, Primaria orasului Eforie face apel la toti cetatenii de buna credinta, care isi platesc in mod constant obligatiile la bugetul local, sa sesizeze orice tentativa a unor cetateni sau agenti economici de a depozita si de a arunca gunoiul menajer pe domeniul public, astfel incat acestia din urma sa poata fi sanctionati drastic.

RESPONSABIL PRESA
BURHOCH MARIA LUCIA

Anunt sistem TIC de interoperabilitate

Luni 14.06.2014, la sediul Centrului de Relatii cu Publicul Eforie Sud al Primariei Orasului Eforie, va avea loc prezentarea sistemuli TIC de interoperabilitate din cadrul proiectului “Cresterea Interoperabilitatii Sistemelor Informatice in Cadrul Primariei Orasului Eforie”.
In cadrul acestei prezentari se vor detalia avantajele utilizarii acestui sistem si va avea loc o sesiune de informare cu privire la modul de utilizare a modulelor sistemului.

Anunt sistem TIC de interoperabilitate

Luni 22.04.2013, la sediul Centrului de Relatii cu Publicul Eforie Sud al Primariei Orasului Eforie, va avea loc prezentarea sistemuli TIC de interoperabilitate din cadrul proiectului “Cresterea Interoperabilitatii Sistemelor Informatice in Cadrul Primariei Orasului Eforie”.
In cadrul acestei prezentari se vor detalia avantajele utilizarii acestui sistem si va avea loc o sesiune de informare cu privire la modul de utilizare a modulelor sistemului.

Anunt Selectie Parteneri

În conformitate cu prevederile O.U.G.nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora, Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Eforie, institutie cu personalitate juridica, subordonata Consiliului Local Eforie , adresa poştală – strada Progresului nr.1 Eforie-Sud, Judet Constanta, România, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea de Acord de Parteneriat în vederea depunerii cererii de finanţare pentru un proiect POSDRU, Axa prioritara 5.  “Promovarea masurilor active de ocupare”, DMI 5.1 ” Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare.Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect POSDRU sunt specificate în Ghidul AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice (aferent DMI 5.1 Regiunea Sud-Est).
Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităţile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice (care se poate descărca de pe site-ul http://www.fseromania.ro/ cât şi activităţi ce ţin de managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect.
Instituţiile interesate să participe la selecţie vor depune o scrisoare oficială de intenţie, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU vizând proiectul ‘”Calificarea – O sansa pentru viitor!”, la sediul Primariei din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, judet Constanta sau la adresa de e-mail: secretariat@primariaeforie.ro, până la data de 15.02.2013. Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor.
Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct.

Skip to content