Anunt Selectie Parteneri

În conformitate cu prevederile O.U.G.nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora, Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Eforie, institutie cu personalitate juridica, subordonata Consiliului Local Eforie , adresa poştală – strada Progresului nr.1 Eforie-Sud, Judet Constanta, România, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea de Acord de Parteneriat în vederea depunerii cererii de finanţare pentru un proiect POSDRU, Axa prioritara 5.  “Promovarea masurilor active de ocupare”, DMI 5.1 ” Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare.Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect POSDRU sunt specificate în Ghidul AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice (aferent DMI 5.1 Regiunea Sud-Est).
Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităţile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice (care se poate descărca de pe site-ul http://www.fseromania.ro/ cât şi activităţi ce ţin de managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect.
Instituţiile interesate să participe la selecţie vor depune o scrisoare oficială de intenţie, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU vizând proiectul ‘”Calificarea – O sansa pentru viitor!”, la sediul Primariei din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, judet Constanta sau la adresa de e-mail: secretariat@primariaeforie.ro, până la data de 15.02.2013. Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor.
Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct.

Anunțul curent face parte din : Informare Contribuabili Comunicate
Sari la conținut