Anunt public

Prin prezenta, in conformitate cu Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta invita operatorii economici cu experienta in domeniul elaborarii documentatiei pentru accesarea de fonduri europene, sa depuna oferta pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect:  elaborarea documentatiei de finantare pentru realizarea proiectului de mobilitate urbana, reducere a emisiilor de dioxid de carbon in Orasul Eforie, care va fi intocmit, depus și finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.2 – Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor,  Cod CPV 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev. 2).
Criteriile minime de participare: prezentare a societatii cu privire la experienta similara, in domeniul fondurilor europene iar firma sa se regaseasca in catatologul de produse SEAP.
Termen limita ridicare caiet sarcini de la sediul autoritatii contractante din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, Judet Constanta – miercuri, 08.02.2017 ora 09,00
Termen limita depunere oferta – vineri, 10.02.2017 ora 11,00

Program de lucru cu publicul

Începând cu data de 01.02.2017, programul de lucru cu publicul al Primăriei Orașului Eforie se va desfășura în intervalul orar:

LUNI → 8:30 – 16:30

MARȚI → 8:30 – 16:30

MIERCURI → 8:30 – 18:30

JOI → 8:30 – 16:30

VINERI → 8:30 – 16:30

 

La sediul Primăriei, activitatea de relații cu publicul se va desfășura de către persoanele desemnate cu acest scop.

Centrul de Relații cu Publicul Eforie Nord (Complex Flacăra) și Centrul de Relații cu Publicul Eforie Sud (Str. Avram Iancu) vor funcționa după programul destinat activității cu publicul.

Puteți vizualiza aici documentul oficial.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de Sef birou Executari Silite

Urmare a stabilirii zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi libera, conform Hotarârii nr 28/18 ianuarie 2017, publicat in Monitorul  Oficial  nr 0055 din 18 ianuarie 2017, Primaria Orasului Eforie va organiza  concursul de recrutare  pentru ocuparea funcției publice de conducere de Sef birou Executari Silite in perioada 25-27 ianuarie 2017 ( in loc de perioada 23-25 ianuarie 2017). Proba scrisa se va desfasura in data de 25.01.2017 ora 10.00 iar proba interviu se va desfasura in data de 27.01.2017 ora 13.00 la sediul  din strada Avram Iancu nr 3
 
Skip to content