Anunt

In vederea indeplinirii indicatorilor privind sustenabilitatea proiectului cu titlul „Calificare pentru turismul romanesc” – Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniu Major de Interventie 5.1., Cod contract POSDRU 100/5.1./78067, Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Eforie recruteaza persoane fara loc de munca in vederea formarii profesionale in meseriile de barman/ospatar, bucatar si receptioner. Dosarele de inscriere care vor cuprinde copie carte de identitate, copie diploma de studii, copie certificat de nastere, copie certificat casatorie dupa caz si CV european se vor depune la sediul institutiei din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, Biroul de Relatii cu Cetatenii. Termenul limita de depunere a dosarelor este 14 aprilie 2017 ora 12.00.

Anunt public

Prin prezenta, in conformitate cu Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta invita operatorii economici cu experienta in domeniul elaborarii documentatiei pentru accesarea de fonduri europene, sa depuna oferta pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect:  elaborarea documentatiei de finantare pentru realizarea proiectului de mobilitate urbana, reducere a emisiilor de dioxid de carbon in Orasul Eforie, care va fi intocmit, depus și finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.2 – Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor,  Cod CPV 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev. 2).
Criteriile minime de participare: prezentare a societatii cu privire la experienta similara, in domeniul fondurilor europene iar firma sa se regaseasca in catatologul de produse SEAP.
Termen limita ridicare caiet sarcini de la sediul autoritatii contractante din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, Judet Constanta – miercuri, 08.02.2017 ora 09,00
Termen limita depunere oferta – vineri, 10.02.2017 ora 11,00
Skip to content