Primăria Eforie este în căutare de personal medical pentru centrele de vaccinare

Pentru formarea echipelor medicale din cadrul centrului de imunizare împotriva coronavirusului, Primăria Eforie este în căutare de noi cadre medicale.

Primăria Oraşului Eforie este în căutare de personal medical pentru a se alătura echipelor care se vor forma la nivelul centrului de vaccinare, organizat în Eforie Nord, cu respectarea prevederilor Strategiei de vaccinare împotriva Covid-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1031/2020.

Personalul care activează în cadrul centrelor este format din medici specialişti, medici şi asistenţi medicali, care profesează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Plata aferentă cadrelor medicale se va realiza prin semnarea unui contract de prestări servicii, conform prevederilor Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 72/2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) şi art. 2 alin. (3) din OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva Covid-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte :

1. a) Cerere pentru intrare în relaţie contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activităţii de vaccinare împotriva COVID-19.

2. b) Documente care atestă înscrierea în una dintre categoriile de personal necesar desfăşurării activităţii de vaccinare – medic specialist/medic/asistent medical.

Documentele necesare pentru înscriere :

• Copia actului de identitate.

• Copia diplomei de studii.

• Dovada înregistrării fiscale CIF, dacă este cazul

• Copia Certificatului de confirmare în gradul profesional de medic specialist.

• Copia Certificatului de membru eliberat de Colegiul Medicilor (pentru medici) – aviz pentru drept de practică în anul 2021

• Copia Certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR (pentru asistenții medicali) – aviz pentru drept de practică în anul 2021.

Personalul medical care activează la un furnizor ce a încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu orice casă de asigurări de sănătate, poate presta activitate într-un centru de imunizare împotriva Covid-19 doar în afara programului de muncă stabilit şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor

• Adresa depunere dosare: Eforie Sud, str. Progresului nr. 1

• Telefon: 0241/748633

• Adresa de e-mail: secretariat@primariaeforie.ro

Anunțul curent face parte din : Anunt Public COVID-19
Sari la conținut