Anunt Public

Nr. 1662 / 26.01.2021

A N U N T

cu privire la informarea si consultarea publicului privind

“Propuneri de promovare a consultarii publice – chestionar adresat cetatenilor orasului Eforie – ca parte a etapei de elaborare a studiilor de fundamentare din cadrul serviciilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Orasului Eforie”

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Orasului Eforie anunta locuitorii orasului, precum si toate persoanele, organizatiile si institutiile interesate că se primesc propuneri, sugestii opinii cu valoare de recomandare cu privire la urmatoarele:

“Propuneri de promovare a consultarii publice – chestionar adresat cetatenilor orasului Eforie – ca parte a etapei de elaborare a studiilor de fundamentare din cadrul serviciilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Orasului Eforie”

Consultarea publica se realizeaza prin intermediul unui chestionar care se regaseste online la link-ul: https://survey.alchemer.eu/s3/90308182/Ancheta-Eforie

 

Secretar General Oras Eforie

Gabriel PREOTEASA

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut