Anunt SMIS 120220

Comunicat de presă

16.01.2019

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii conexe de utilitate publică în     scopul creșterii competitivității destinațiilor turistice în Stațiunea Eforie Sud

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea în data de 12.12.2018 a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul ”Modernizarea și reabilitarea infrastructurii conexe de utilitate publică în scopul creșterii competitivității destinațiilor turistice în Stațiunea Eforie Sud ”, cod SMIS 120220.

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de Investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice precum și Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării”.

Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear prin: Modernizarea infrastructurii rutiere și a utilităților din corpul drumului, Crearea unei piste de biciclete, Amenajarea de trotuare/alei/trasee pietonale, Creșterea suprafeței de spațiu verde amenajată; Creșterea numărului de vizitatori străini în stațiunea balneoclimaterică Eforie cu peste 20% pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiției, fața de anul anterior depunerii Cererii de finanțare, ca urmare a implementării proiectului de finanțare; Realizarea unei campanii de informare și promovare a obiectivului turistic amenajat, conform celor prezentate in studiul de marketing. Perioada de implementare a proiectului este de 49 de luni.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 22.568.009,05 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.182.807,69 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național este de 2.933.841,17 lei.

Pentru informaţii suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm să contactaţi Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie la tel. 0241748633, fax 0241748979, e-mail: secretariat@primariaeforie.ro, persoana de contact dna. Cecilia Crețu.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Anunțul curent face parte din : Anunturi Proiecte
Sari la conținut