rezultat selectie dosare -doua functii publice din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea a doua  funcţii publice  de executie vacante din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Functia  pt care candideaza Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Ghiță Constantin Iulian Inspector, clasa I, grad profesional  asistent ADMIS  
2 Socarici Marius Inspector, clasa I, grad profesional principal ADMIS  

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 22.01.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat azi, 16.01.2019, ora 16.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

rezultat contestatie proba scrisa- inspector de specialitate debutant l-Centrul National de Informare si Promovare Turistica

Rezultatul  contestatiei la proba scrisa

a concursului  organizat pentru ocuparea unui post contractual  vacant de executie de  inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol- Compartiment Sustenabilitate proiecte cu finantare europeana- proiect Centrul  National de Informare si Promovare Turistica oras Eforie Sud

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj Obtinut Rezultat
1 ALESTAR CLAUDIA GABRIELA 52.66 ADMIS

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviului în data de 17.01.2019, ora 12.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Afişat astăzi, 16.01.2019, ora 11.30, la sediul Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

Secretar al Comisiei de contestatie:

Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat selectie dosare- politist local, clasa I, grad profesional debutant

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Politie Locala  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 POPA GELU ADMIS  
2 ROADEFER CAMELIA ADMIS  
3 COCOS ADELINA ILEANA ADMIS  
4 ZIBILEANU GAVRILA ADMIS  
5 POPA CRISTIANA ADMIS  

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 21.01.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezultatul probei scrise – concurs inspector, clasa I, debutant Compartiment Contracte si Proceduri Achizitii

Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Contracte si Proceduri  Achizitii  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul
1 CĂRĂULEANU IONUT BOGDAN NEPREZENTAT RESPINS
2 BADEA IRINA 53.66 ADMIS
3 SOFRONIE IRINA 18.66 RESPINS
4 TRANDAFIR ALEXANDRU NEPREZENTAT RESPINS
5 DODE ALEXANDRU-IULIAN 18 RESPINS
6 LAZĂR ANDREEA RAMONA 9 RESPINS
7 RAPOTAN MIHAELA 51.66 ADMIS
8 DĂNĂILĂ MARCEL NEPREZENTAT RESPINS
9 NISTOR IOANA-ANDREEA NEPREZENTAT RESPINS
10 ROGOJINĂ ANDREEA 65.66 ADMIS

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine  interviul în data de 17.01.2019, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

  

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

 

rezultat proba scrisa- post inspector de specialitate la Centrul National de Informare si Promovare Turistica Eforie Sud

 

Rezultatul probei scrise la concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual  vacant de executie de  inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol- Compartiment Sustenabilitate proiecte cu finantare europeana- proiect Centrul  National de Informare si Promovare Turistica oras Eforie Sud

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj Obtinut Rezultat
1. SPIRIDON LUIZA GEORGETA 50.00 ADMIS
2. ZAMBILA GEORGIANA 40.33 RESPINS
3 CĂRĂULEANU IONUȚ BOGDAN 1.00 RESPINS
4 ALESTAR CLAUDIA GABRIELA 38.66 RESPINS
5 PAULENCO CARMEN-ANDREEA 53.33 ADMIS

 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviului în data de 17.01.2019, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi   lucratoare de  la  data afişarii, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale  si a criteriilor de promovare  in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a persionalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 • Afişat astăzi, 14.01.2019, ora 14.30, la sediul Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

 

Secretar al Comisiei de concurs:

Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat selectie dosare– pt postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant -Compartiment Contracte si Proceduri Achizitii

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Contracte si  Proceduri Achizitii  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 CĂRĂULEANU IONUT- BOGDAN ADMIS
2 BADEA IRINA ADMIS
3 SOFRONIE IRINA ADMIS
4 TRANDAFIR ALEXANDRU ADMIS
5 DODE ALEXANDRU-IULIAN ADMIS
6 LAZĂR ANDREEA- RAMONA ADMIS
7 RAPOTAN MIHAELA ADMIS
8 DĂNĂILĂ MARCEL ADMIS
9 NISTOR IOANA-ANDREEA ADMIS
10 ROGOJINĂ ANDREEA ADMIS

 

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 15.01.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

       Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat azi, 10.01.2019, ora 16.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

 

rezultat proba limba straina- post inspector de specialitate debutant la Centrul National de Informare si Promovare Turistica Eforie Sud

Rezultatul probei de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala , proba  din cadul concursului  organizat pentru ocuparea a  unui post contractual  vacant de inspector de specialitate , gradul profesional  debutant din cadrul  Compartimentului   Sustenabilitate proiect Centrul  National de Informare Turistica  Eforie  Sud al  Primăriei Orasului Eforie

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul  probei
1. SPIRIDON LUIZA GEORGETA 82.33 ADMIS
2 ZAMBILA GEORGIANA 75.33 ADMIS
3 SANDA RODICA NEPREZENTAT RESPINS
4 CANDIDATU NICOLETA NEPREZENTAT RESPINS
5 CĂRĂULEANU IONUȚ BOGDAN 76.66 ADMIS
6 ALESTAR CLAUDIA GABRIELA 60.33 ADMIS
7 PAULENCO CARMEN-ANDREEA 78 ADMIS
8 SĂRĂCILĂ MARIA-EMILIA NEPREZENTAT RESPINS

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 11.01.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişarii rezultatului , conform conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina

 

 • Afişat astăzi, 10.01.2019, ora  10 .00   , la sediul  Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

Secretar Comisie

rezultat proba scrisa -post contractual paznic

Rezultatul probei scrise din data de 08.01.2019 la

concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de  paznic  din cadrul Primariei Oras Eforie- -sustenabilitate proiect „Parc recreere Oras Eforie”

 

           Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs  incheie  prezentul proces verbal  privind  selectia dosarelor depuse pentru concurs .

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise OBSERVATII
1 Stoica Vasile Catalin 69,66 ADMIS

 

 •  proba interviu se va sustine  în data de 10.01.2019, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Afişat astăzi, 8.01.2019, ora 14.00, la sediul Primariei Oraşului Eforie

Selectie dosare post contractual paznic-sustenabilitate proiect “Parc Recreere Oras Eforie”

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de  recrutare  organizat pentru un  post  contractual de paznic in cadrul Primariei Orasului Eforie

(sustenabilitate proiect „Parc recreere Oras Eforie”)

 

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de a constatat urmatoarele rezultate:

 

Nrcrt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
1. STOICA VASILE-CATALIN ADMIS  

 

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 8 ianuarie 2019, ora 10.00, la sediul  din strada Avram Iancu nr 2 (in sala de sedinte a Consiliului Local Eforie)

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare de la data  afişarii, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat astazi 03.01.2019 ora 12.00

REZULTAT SELECTIE DOSARE- INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT- CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA EFORIE SUD

 

Rezultatul selectiei dosarelor înscrise la

concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual  vacant de executie de  inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol- Compartiment Sustenabilitate proiecte cu finantare europeana- proiect Centrul  National de Informare si Promovare Turistica oras Eforie Sud

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale;

Comisia de concurs  a analizat  in data de 28.12.2018 dosarele  inscrise la concurs si comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
1. SPIRIDON LUIZA- GEORGETA ADMIS  
2. ZAMBILA GEORGIANA ADMIS  
3 SANDA RODICA ADMIS  
4 CANDIDATU NICOLETA ADMIS  
5 CĂRĂULEANU IONUȚ BOGDAN ADMIS  
6 ALESTAR CLAUDIA GABRIELA ADMIS  
7 PAULENCO CARMEN-ANDREEA ADMIS  
8 SĂRĂCILĂ MARIA-EMILIA ADMIS  

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba de cunoastere a unei limbi straine  în data de 09.01.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie-
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucratoare  de la data  afişarii, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare  in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a persionalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

Secretar al Comisiei de concurs:

Gheorghe Gabriela-Florentina