Informare

Aceasta informare este efectuată de: Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Eforie, strada Progresului nr.1 Eforie Sud, judet Constanta, tel.0241/748.633 fax 0241/748.979, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA “DOBROGEA-LITORAL” aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, Oraşul Eforie, judetul Constanta”.
  Aceasta investiţie reprezinta o interventie asupra unui obiectiv existent, lacul Belona, marginit la vest de lacul Techirghiol iar la est de Marea Neagra. Lucrarile principale propuse prin proiect sunt de decolmatare si igienizare a lacului precum si lucrari de sistematizare si urbanizare a zonei adiacente in vederea crestereii atractiei turistice a zonei.
  Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
  Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
  Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa strada Progresului nr.1 Eforie Sud, Judet Constanta, persoana de contact – Leu Dan Petre, 0241/748.633, după data de 14 octombrie 2016.

Download (PDF, 347KB)

Anunt

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala si a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune consultarii publice proiectul de investitii “REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE UTILITATE PUBLICA PENTRU VALORIFICAREA ATRACTIILOR TURISTICE IN ORASUL EFORIE”

Download (PDF, 378KB)

Download (DOC, 189KB)

Skip to content