Anunt Public cu privire la consultarea publică a Strategiei de Dezvoltare Urbană a Orașului Eforie 2022-2027

Orașul Eforie anunță publicul interesat în privința demarării procedurii de consultare publică, în baza Legii Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, asupra documentului Strategia de Dezvoltare Urbană a Orașului Eforie 2022-2027.

Strategia de dezvoltare locală reprezintă documentul prin care se fixează prioritățile de dezvoltare sectorială și intersectorială ale comunității și direcțiile de acțiune pentru atingerea acestor priorități pe termen mediu și lung (între 3 și 10 ani), pornind de la analiza contextului economic și social existent.
Strategia de Dezvoltare Urbană a Orașului Eforie 2022-2027 reprezintă un instrument de planificare realizat în vederea dezvoltării teritoriale integrate a localității.

Strategia de Dezvoltare Urbană a Orașului Eforie 2022-2027 poate fi consultată pe site-ul Primăriei Orașului Eforie, secțiunea Anunțuri publice.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la această documentație, se pot depune în scris la sediul Primăriei Orașului Eforie – Str. Strada Progresului 1, Eforie Sud, Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro până la data de 15.05.2024, ora 16.00.

Afișat astăzi 29.04.2024 la sediul UAT Orașul Eforie și pe site-ul instituției la adresa www.primariaeforie.ro.

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut