Anunt Procedura Salvamar

COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ

Download (PDF, 145KB)

În urma analizei ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având drept obiect prestarea serviciilor de salvare acvatică (cod CPV75252000-7 “servicii de salvare) şi a posturilor de prim ajutor (cod CPV 85100000-0 “servicii de sănătate”) a fost desemnată câştigătoare oferta nr. 11464/2024 operatorului economic SC SALVAMAR SERVICE SRL, totalizând 100 de puncte, cu o propunere financiară de 3.607.648 lei fără TVA.

ANUNT IMPORTANT

Nr. înreg. 11229/16.04.2024

A N U N Ţ

Ţinând cont de faptul că în data de 17.04.2024, datorită lucrărilor efectuate de către Reţele Electrice Dobrogea, se va întrerupe alimentarea cu energie electrică în sediul IMPOZITE ŞI TAXE Eforie Sud strada Avram Iancu nr. 2, fapt ce se va răsfrânge asupra funcţionării sistemelor informatice din cadrul Primăriei Oraşului Eforie (nu va funcţiona registratura), data limita pentru depunerea ofertelor stabilită prin anunţul nr. 9616/01.04.2024, se prelungeşte cu o zi lucrătoare, respectiv până la data de 18.04.2024 ora 16.00. Deschiderea ofertelor în cadrul procedurii proprii de ahiziţie publică a serviciilor de salvare acvaticăsalvamari şi posturi de prim ajutor va avea loc în data de 18.04.2024, ora 16.00.

ANUNT DE PUBLICITATE
INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
LISTA DOTARI AUTORITATEA CONTRACTANTA
PROIECT DE CONTRACT
FORMULARE
LISTA FORMULARELOR .pdf – Click pentru a accesa documentul

LISTA FORMULARELOR .docx – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARA – Click pentru a accesa documentul

ANEXA LA FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARA – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICA – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL DPRO – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL DE OFERTA – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL F1 – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL F2 – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL F3 – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL F4 – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL F5 – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL F6 – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL F7 – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL F8 – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL F9 – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL F10 – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL F11 – Click pentru a accesa documentul

FORMULARUL F12 – Click pentru a accesa documentul

Anunțul curent face parte din : Achizitii Publice
Sari la conținut