Anunt consultare Festivalul Pescarilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală şi a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, se supune consultării publice intentia Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Eforie de a continua evenimentele organizate in cadrul proiectului “Festivalul pescarilor Eforie”, finantat in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013.

Propunerile, observaţiile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la organizarea unei noi editii a ”Festivalului Pescarilor Eforie”, se pot depune în scris la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro până pe data de 25 noiembrie 2016.

Anunțul curent face parte din : Informare Contribuabili Comunicate
Sari la conținut