Primaria Orasului Eforie

Contact

Sediu: Eforie Sud str. Progresului nr. 1, Cod Poştal 905360, Jud. Constanţa ...

Read More

Informatii

Eforie Nord si Eforie Sud sunt doua localitati care formeaza orasul Eforie. Localitatea Eforie-Sud este...

Read More

Cuvant de intampinare

Eforie este cea mai veche staţiune de pe litoralul românesc al Mării Negre. Cu o istorie de ...

Read More

Anunt Consultare Lac Belona

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală şi a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, se supune consultării publice proiectul de investiţii “AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ – LACUL BELONA, ORAŞUL EFORIE ŞI CREAREA INFRASTRUCTURII DE…

Anunt Procedura Selectie 27.05.2016-10.06.2016

Urmare finalizarii procedurii  de selectie  desfasurata  in perioada 27.05.2016 – 10.06.2016 in vederea selectarii unui Partener la depunerea  cererii de finantare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4 va informam:   Comisia constituita prin dispozitia nr.155 din 12.05.2016 a analizat documentele depuse de cei 9 (noua) ofertanti si  a concluzionat ca…

A N U N T

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizionala în administraţia publica şi a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificari si completari ulterioare, Primarul Orașului Eforie propune  spre  dezbatere  publica    PROIECTUL  DE INVESTIȚII  privind Dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea…